PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728 2930

Udostępnij:

Kolejne posiedzenie Rady

Wtorek, 28 kwietnia, 2015, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 23 kwietnia 2015 r. w siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości odbyło się posiedzenie Rady Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza. Przedmiotem spotkania były m.in. przedstawienie sprawozdania z „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” oraz wybory do RPP i prezydium DFOP.

 

W posiedzeniu RDPPMDG udział wzięli członkowie Rady: Marcin Bazylik – Pełnomocnik Prezydenta Miasta, Piotr Drygała – Kierownik Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Kamil Dybich – Radny Rady Miejskiej, Jadwiga Kowalik – Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata/DFOP, Marzena Łykowska - SBP/DFOP, Joanna Mizera – Naczelnik WZA, Agnieszka Zagrodnik - TPDG/DFOP, Bogdan Zandecki - NEURON/DFOP oraz przedstawicielka BOP – Kaja Jagodzińska.

 

Posiedzenie otworzyła Pani Przewodnicząca Jadwiga Kowalik, przedstawiła zebranym program posiedzenia Rady Pożytku Publicznego. W pierwszej części spotkania Kaja Jagodzińska, przedstawicielka BOP, przestawiła informacje zawarte w sprawozdaniu  z realizacji rocznego programu współpracy. Zwróciła uwagę, iż analizując podjęte na rzecz współpracy administracji publicznej z podmiotami społecznymi działania, można wskazać elementy zmierzające w kierunku poprawy, są nimi m.in. wzrost ilość udzielonych w trybie art.19a UDPPW zadań i przekazanych środków oraz rozwijającą się i poszerzającą działalność ośrodka wsparcia, jakim jest Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości.

 

Po wysłuchaniu sprawozdania Rada Pożytku Publicznego jednogłośnie zaopiniowała dokument  (Uchwała nr 1/RDPPMDG/2015 z dnia 23.04.2015 r. Rady Działalności Pożytku Publicznego Dąbrowa Górnicza w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji: Programu współpracy gminy Dąbrowa Górnicza z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014).

 

W dalszej części spotkania Kaja Jagodzińska, BOP, przestawiła  procedurę i harmonogram wyborów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza. Poinformowała o sposobie zgłaszania kandydatów do Rady oraz terminie i miejscu Walnego wyborczego zgromadzenia oraz wyborze radnych.

 

W ostatniej części Kaja Jagodzińska, BOP, omówiła konsultacje i przygotowania projektu „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”, „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016”.

 

Członkowie RPP wnioskowali, aby na kolejnym spotkaniu Rady przedstawić procedurę przyznawania środków z PFRON.