PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
0607 0809101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Udostępnij:

XII posiedzenie Rady Pożytku

Wtorek, 7 kwietnia, 2015, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 19 marca 2015 r. w siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości odbyło się posiedzenie Rady Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza. Przedmiotem spotkania były m.in. podsumowanie dotacji 2015, przedstawienie informacji z prac nad sprawozdaniem z „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”, wybory do RPP i prezydium DFOP.

 

W posiedzeniu RDPPMDG udział wzięli członkowie Rady: Piotr Drygała – Kierownik Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Kamil Dybich – Radny Rady Miejskiej, Ewa Filus – Oberc – Stowarzyszenie SOMA/ DFOP, Jadwiga Kowalik – Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata/DFOP, Marzena Łykowska- SBP/DFOP, Joanna Mizera – Naczelnik WZA, Grzegorz Przewieźlik - Radny Rady Miejskiej, Agnieszka Zagrodnik - TPDG/DFOP, Bogdan Zandecki - NEURON/DFOP oraz przedstawicielka BOP – Magdalena Mike.

 

W pierwszej części spotkania Piotr Drygała, Kierownik BOP, przedstawił historię Dąbrowskiej Rady Pożytku Publicznego oraz omówił pokrótce zadania Rady zawarte w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również zaprezentował nowych członków Rady, Radnych Rady Miejskiej– Kamila Dybicha oraz Grzegorza Przewieźlika.

 

W dalszej części spotkania Magdalena Mike, BOP, przestawiła informacje dotyczące dotacji na rok 2015. Dokonując prezentacji zwróciła uwagę, iż nie wszystkie konkursy zostały jeszcze zakończone – trwa m.in. konkurs w obszarze przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego, rewitalizacji i rozwoju miasta, kultury i sztuki, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, planowane są  także kolejne konkursy w obszarze upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności. Ponadto poinformowała o stanie prac nad sprawozdaniem z „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” oraz przedstawiła procedurę wyborczą do RPP i prezydium DFOP. Omówiła również zmiany i aktualną ofertę Inkubatora.

 

Członkowie RPP wnioskowali, aby wraz z pracami nad Rocznym programem współpracy na rok 2016 prowadzone były prace nad Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 oraz Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.