PoWtŚrCzPtSoNd
01 02030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Udostępnij:

Nabór na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

Środa, 1 kwietnia, 2015, #Aktualności

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do zgłaszania kandydatów, którzy mają poparcie co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3, lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3. na członków RDPP V kadencji.

 

Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. Nr 147, poz. 1431) ogłasza się informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków V kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”.

 

ZGŁOSZENIE dostępne w załączniku i na stronie www.pozytek.gov.pl

 

Zgłoszenie zawiera:

- wniosek prezentujący kandydata ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji przydatnych do wykonywania zadań członka Rady,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne,

- opis rodzaju i zakresu działalności uzasadniający udział przedstawiciela danej organizacji pozarządowej, związku i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmiotu wymienionego w art.3 ust.3 ustawy, w składzie Rady.

- popierające kandydata oświadczenie, co najmniej 20 organizacji lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy, lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

 

Zgłoszenie w formie elektronicznej lub papierowej wraz z załącznikami należy przesłać na adresy:

  • wersję elektroniczną na adresy e-mail: anna.moskwa@mpips.gov.pl, marta.chydrasinska@mpips.gov.pl z dopiskiem w treści wiadomości: Nabór na członków RDPP V kadencji.
  • wersję papierową na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, z dopiskiem: Nabór na członków RDPP V kadencji.

Uwaga: Dokumenty w formie papierowej powinny zostać spięte w sposób trwały (np. zbindowane, zszyte zszywką). Prosimy o nie przesyłanie załączników w postaci: publikacji książkowych, czasopism itp.

 

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 27 maja 2015 r. (decyduje data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego).

 

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane, a następnie zostaną zniszczone.

 

Zgłoszenia kandydatów zostaną zniszczone po upływie V kadencji RDPP.