PoWtŚrCzPtSoNd
01
02030405060708
0910111213 1415
16171819202122
232425262728

Udostępnij:

Apel w sprawie konsultacji uszczegółowień dotyczących funduszy europejskich

Piątek, 13 lutego, 2015, #Aktualności

Istnieje zagrożenie, że organizacje pozarządowe nie będą miały możliwości wpływu na szczegółowe regulacje związane z dystrybucją funduszy europejskich 2014-2020. Podpisz Apel, który chce temu zapobiec! Podpisy będą zbierane do środy 18 lutego, do godziny 12:00.

 

Organizacje pozarządowe współpracujące m.in. w ramach Stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 opracowały list z apelem do Minister Infrastruktury i Rozwoju, w którym zwracają uwagę na brak szerokich konsultacji ze stroną społeczną Szczegółowych Opisów Osi Priorytetowych oraz zwracają się z prośbą o zapewnienie udziału NGO w programowaniu SZOOP.

 

Informacje o prawdopodobieństwie braku konsultacji uszczegółowień dla funduszy europejskich 2014-2020 pojawiły się w artykule podsumowującym konferencję OFOP, poświęconą zasadzie partnerstwa w nowej perspektywie.

 

Szczegółowe Opisy Osi Priorytetowych są kluczowymi dokumentami zawierającymi konkretne zasady dotyczące wdrażania środków z Unii Europejskiej. Zawierają one regulacje dotyczące:

 • celów i oczekiwanych rezultatów planowanej interwencji;
 • typów projektów;
 • typów potencjalnych beneficjentów;
 • systemu instytucjonalnego realizacji programu operacyjnego;
 • rozkładu alokacji finansowej;
 • maksymalnego poziomu dofinansowania projektów;
 • form wsparcia;
 • trybów i kryteriów wyboru projektów;
 • kwestii dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis;
 • zestawienia projektów pozakonkursowych.
 •  

Zdaniem Stałej konferencji OFOP wyłączenie organizacji pozarządowych z procesu przygotowania dokumentów o decydującym znaczeniu dla kierunków rozwoju państwa i wykorzystania środków publicznych jest sprzeczne z zasadą partnerstwa. Zachęcamy do zapoznania się z załączonym Apelem oraz w przypadku akceptacji jego zawartości podpisania się pod nim w specjalnym formularzu na stronie ngo.pl.