PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627 28293031

Udostępnij:

Konkurs „Świetlica – Dzieci – Praca”

Wtorek, 27 stycznia, 2015, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 – 2015.

 

O dotacje w konkursie mogą ubiegać się gminy oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), które prowadzą placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlica, ognisko wychowawcze, klub młodzieżowy) na podstawie przepisów ustawy z 9 czerwca 2011 roku, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.), w tym:

  • uzyskały zgodę na prowadzenie danej placówki wsparcia dziennego, prowadzą tę placówkę (jako własną lub na zlecenie);
  • na bazie tej placówki wsparcia dziennego podejmą działania programowe na rzecz dzieci i młodzieży (np. dla nowej grupy wiekowej, w tym młodzieży) wraz z organizowaniem zajęć o charakterze socjoterapeutycznym (programów socjoterapeutycznych lub elementów socjoterapii),
  • podejmą działania na rzecz wsparcia osób bezrobotnych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.), przy możliwości realizacji również wolontariatu.

 

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją zainteresowane podmioty mogą składać w terminie do dnia 20 marca 2015 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem Konkurs „Świetlica – dzieci – praca”, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, I piętro, pok. 111 lub nadesłać pocztą we wskazanym terminie na adres ROPS.