PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05060708091011
12131415161718
192021 22232425
262728293031

Udostępnij:

Program "Edukacja ekologiczna"

Środa, 21 stycznia, 2015, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

NFOŚiGW wspiera inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju. Część II programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” odpowiada na potrzebę rozwoju aktywności społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnienia zaangażowania pozarządowych organizacji ekologicznych w podnoszeniu świadomości ekologicznej.

 

Pobudza do aktywności w celu rozwiązywania lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska. Pozwala on na realizację ekologicznych inicjatyw obywatelskich zgłaszanych przez osoby fizyczne, grupy nieformalne (np. koła gospodyń czy też koła przyjaciół wsi, miasteczek, osad itp.), małe lokalne fundacje czy stowarzyszenia we współpracy z dużymi organizacjami, działającymi na poziomie co najmniej regionalnym.

 

Celem programu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez:

  • angażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju;
  • rozwiązywanie lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska,
  • w tym tworzenie i wspieranie lokalnych partnerstw;
  • uruchamianie mechanizmów służących trwałej ochronie środowiska naturalnego;
  • usprawnianie zarządzania obywatelskimi działaniami proekologicznymi na poziomie lokalnym.

 

Budżet programu (całkowita alokacja środków na konkurs): 5 mln zł

 

UWAGA: ZMIANA TERMINU!

Termin naboru: od 7 listopada 2014 r. do 2 lutego 2015 r.

 

Kto może ubiegać się o środki?
Niezależne, doświadczone, stabilne fundacje i stowarzyszenia niedziałające w celu osiągnięcia zysku, spełniające WARUNKI DOSTĘPU WNIOSKODAWCÓW

 

Jaka jest wysokości dofinansowania?

Wysokość dotacji - od 200 tys. zł do 500  tys. zł (do 100% kosztów kwalifikowanych projektu)

 

Co to jest lokalna ekologiczna inicjatywa obywatelska?
Działanie mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej, zgłaszane przez osoby indywidualne, grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe, w ramach zaproponowanych PRZYKŁADOWYCH OBSZARÓW WSPARCIA

 

Co należy zrobić?
Zebrać co najmniej 20 oddolnych inicjatyw lokalnych, związanych z ochroną środowiska.

 

Co trzeba przygotować?
Należy dołączyć:

  • opinie lokalnych władz samorządowych dotyczące zasadności i możliwości realizacji inicjatyw,
  • zgody podmiotów dysponujących terenem/nieruchomością na realizację inicjatyw,
  •  umowy o współpracy z autorem/pomysłodawcą inicjatyw (przykładowe wzory - umowa z grupą formalną, umowa z grupą nieformalną)

 

 Składanie wniosków

Od 01.01.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych

Informacje i instrukcje do generatora wniosków

Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

W przypadku składania wniosku bez użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji papierowej wniosku do kancelarii NFOŚiGW. Wersję papierową wniosku stanowi wydruk z GWD - Generatora Wniosków o Dofinansowanie - wniosku o statusie „Przesłany do NFOŚiGW”, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy (wraz z wymaganymi załacznikami). Uwaga: wnioski z nadrukiem „Wydruk roboczy” nie będą podlegały ocenie.

 

O zachowaniu terminu złożenia wniosku dla wniosku składanego przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, decyduje data wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).