PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05060708091011
12131415161718
19 202122232425
262728293031

Udostępnij:

XI posiedzenie Rady Pożytku

Poniedziałek, 19 stycznia, 2015, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 16 stycznia 2015 r.  w siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości odbyło się pierwsze w 2015 roku posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza.

 

W posiedzeniu RDPPMDG udział wzięli członkowie Rady: Piotr Drygała – Kierownik Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Marcin Bazylak – Pełnomocnik Prezydenta Miasta, Marzena Łykowska- SBP/DFOP, Jadwiga Kowalik –Kobieta Liderem Świata/DFOP, Agnieszka Zagrodnik - TPDG/DFOP, Bogdan Zandecki - NEURON/DFOP, Ewa Filus-Oberc – Stowarzyszenie SOMA/DFOP,  Anastazja Wypych – Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Magdalena Mike – Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości/BOP.

 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Jadwiga Kowalik, przedstawiając cel spotkania, tj. zwołanie posiedzenia celem omówienia projektu uchwały w sprawie "Zmian nazw ulic na terenie miasta Dąbrowa Górnicza". Po dyskusji Rada postanowiła nie wprowadzać zmian do w/w dokumentu.

 

W wolnych wnioskach Marzena Łykowska poruszyła kwestie dwóch dokumentów również przesłanych do konsultacji z Radą w dniu 13.01.2015 r., tj.: w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.  W toku dyskusji Rada Pożytku uznała, że nie może zając stanowiska na temat projektów uchwał, ponieważ nie ma informacji czy Programy zostały poddane konsultacjom w trybie Uchwały Nr XXXIX/814/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Dąbrowa Górnicza. Jednocześnie członkowie Rady podkreślili, że jeśli takowe konsultacje się odbyły, to proszą wydział merytoryczny o odpowiedź w jaki sposób zostały przeprowadzone?, jak informacja o konsultacjach została przekazana zainteresowanym?,  z kim programy były konsultowane? Jednocześnie Rada sugeruje organizację spotkania roboczego ws. konsultacji programów z zainteresowanymi. W związku z powyższym Rada na dzień 16.01.2015 r. nie jest wstanie wydać rekomendacji względem w/w dokumentów. Rada Pożytku zdecydowała o napisaniu odrębnego pisma w tej sprawie do Prezydenta Miasta.

 

Podczas obrad Bogdan Zandecki poruszył kwestię braku podpisania umów z organizacjami pozarządowymi na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, mimo tego iż konkurs w obszarze na realizację proponowanych zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień był ogłoszony w dniu 25 listopada 2014 r. z terminem składania do dnia 16 grudnia 2014 r., a wyniki konkursu zostały zamieszczone w BIP w dniu 31.12.2014 r. Do dnia 16.01.2015 r. nie zostały jeszcze podpisane umowy przez strony. Rada Pożytku zdecydowała o napisaniu odrębnego pisma w tej sprawie do Prezydenta Miasta.