PoWtŚrCzPtSoNd
01 020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Udostępnij:

X posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Poniedziałek, 1 grudnia, 2014, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 1 grudnia 2014 r. w siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości odbyło się kolejne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza.

 

W posiedzeniu RDPPMDG udział wzięli członkowie Rady: Marcin Bazylak – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, Piotr Drygała – Kierownik Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Ewa Filus-Oberc – Stowarzyszenie SOMA/DFOP, Jadwiga Kowalik – Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata/ DFOP, Marzena Łykowska- SBP/DFOP, Agnieszka Zagrodnik - TPDG/DFOP, Bogdan Zandecki – NEURON/DFOP,   Magdalena Mike – Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości/Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Jadwiga Kowalik, przedstawiła zebranym program posiedzenia Rady Pożytku Publicznego. Następnie Magdalena Mike przedstawiła zebranym kandydatury, które wpłynęły do Urzędu w związku z naborem do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Członkowie RPP rekomendują następujących przedstawicieli organizacji do udziału w komisjach konkursowy:

 • w obszarze: Kultury i sztuki - Piotr Targowski(PTTK), Bogdan Zandecki (Stowarzyszenie NEURON/ prezydium DFOP - RPP)
 • w obszarze: Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji, - Ryszard Zaręba (KA BLOK), Ewa Filus-Oberc (SOMA, prezydium DFOP - RPP)
 • w obszarze: Promocji miasta, - Halina Gayczak (Ziemia i My), Marzena Łykowska (SBP/prezydium DFOP - RPP)
 • w obszarze: Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, - Łukasz Kolber (Fundacja Godne Życie), Agnieszka Zagrodnik (TPDG, prezydium DFOP - RPP)
 • w obszarze: Ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, - Beata Luty (PTK), Marzena Łykowska (SBP/prezydium DFOP - RPP)
 • w obszarze: Przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień, - Monika Czekaj Bochen (St. Przyjazny Dom);  Ewa Filus-Oberc (SOMA, prezydium DFOP - RPP)
 • w obszarze: Oświaty i wychowania, -   Lidia Żmijewska (Kobieta Liderem Świata); Bogdan Zandecki (Stowarzyszenie NEURON/ prezydium DFOP - RPP)
 • w obszarze: Upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności, - Izabela Włosek (Speleoklub Dąbrowa Górnicza); Jadwiga Kowalik   (Kobieta Liderem Świata/ prezydium DFOP - RP)
 • w obszarze: Rewitalizacji i rozwoju miasta, - Barbara Tometczak (Stowarzyszenie Diabetyków); Jadwiga Kowalik   (Kobieta Liderem Świata/ prezydium DFOP - RP)
 • w obszarze: Przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego - Jadwiga Kosakowska (SIM); Agnieszka Zagrodnik (TPDG, prezydium DFOP - RPP)
 • w obszarze: Pomocy Społecznej. - Monika Czekaj-Bochen (St. Przyjazny Dom);  Ewa Filus-Oberc (SOMA, prezydium DFOP - RPP)

Kolejnym punktem posiedzenia było spotkanie z przedstawicielem CRIS Piotrem Stołym, który zaprezentował zebranym projekt "Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego".

W wolnych wnioskach poruszono kwestię prowadzenia wspólnej kampanii 1% przez dąbrowskie NGO.