PoWtŚrCzPtSoNd
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24 252627282930

Udostępnij:

Program Erasmus +

Poniedziałek, 24 listopada, 2014, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Do 17 grudnia 2014 trwa konkurs wniosków w programie Erasmus+: Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim w obszarze kształcenia i szkolenia oraz młodzieży. W konkursie mogą wziąć udział: europejskie organizacje pozarządowe (ENGO), prowadzące działalność w obszarze kształcenia i szkolenia lub w obszarze młodzieży oraz sieci obejmujące kraje UE, prowadzące działalność w obszarze kształcenia i szkolenia lub w obszarze młodzieży.

 

Celem zaproszenia do składania wniosków jest udzielenie wsparcia strukturalnego w formie dotacji na działalność europejskim organizacjom pozarządowym (ENGO) oraz sieciom obejmującym kraje UE, które działają w obszarach kształcenia i szkolenia lub młodzieży, a także realizują poniższe cele ogólne:

  • podnoszenie świadomości zainteresowanych stron na temat agend polityki w obszarach kształcenia, szkolenia i młodzieży, w szczególności na temat strategii „Europa 2020”, programu kształcenia i szkolenia 2020, poszczególnych agend polityki, takich jak proces boloński lub proces brugijsko-kopenhaski, a także strategia UE na rzecz młodzieży,
  • zwiększanie zaangażowania zainteresowanych stron i ich współpracy z organami publicznymi w zakresie wdrażania polityk i reform w obszarach kształcenia i szkolenia oraz młodzieży, takich jak rekomendacje dla poszczególnych krajów wydane w ramach europejskiego semestru,
  • zwiększanie udziału zainteresowanych stron w obszarach kształcenia, szkolenia oraz młodzieży,
  • zwiększanie zaangażowania zainteresowanych stron w rozpowszechnianie działań i rezultatów polityki i programów oraz dobrych praktyk wśród swoich członków, a także w szerszym zakresie.

 

Cele te należy wyraźnie uwzględnić w planach prac, działaniach i opracowaniach organizacji wnioskodawcy.


 

Kwalifikujący się wnioskodawcy

Zaproszenie jest kierowane do dwóch kategorii organizacji:

Kategoria 1: europejskie organizacje pozarządowe (ENGO), prowadzące działalność w obszarze kształcenia i szkolenia lub w obszarze młodzieży,

Kategoria 2: sieci obejmujące kraje UE, prowadzące działalność w obszarze kształcenia i szkolenia lub w obszarze młodzieży.

Dana organizacja może złożyć wyłącznie jeden wniosek, albo w ramach kategorii 1, albo w ramach kategorii 2. Kwalifikujący się wnioskodawca musi:

  • być organizacją pozarządową,
  • być organizacją niekomercyjną.

 

Należy zapoznać się ze szczegółowymi definicjami powyższych dwóch kategorii kwalifikujących się wnioskodawców określonych dla każdej grupy. Krajowe agencje zarządzające programem Erasmus+ lub organizacje, w których większość członków (2/3 lub więcej) stanowią krajowe agencje zarządzające programem Erasmus+ nie są kwalifikującymi się wnioskodawcami w ramach niniejszego zaproszenia.
 

Budżet

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest wybór organizacji, z którymi zawarte zostaną umowy o udzielenie dotacji na prowadzenie działalności na rok budżetowy 2015.

Całkowity budżet przeznaczony w roku 2015 na niniejsze zaproszenie do składania wniosków (grupy 1 i 2) wynosi 6 300 000 EUR. Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych funduszy.
 

Składanie wniosków

Wnioski należy składać z wykorzystaniem elektronicznego formularza wniosku o dotację (e-Formularza).

Formularz należy odpowiednio wypełnić w jednym z języków urzędowych UE. Należycie wypełniony formularz należy złożyć w terminie do dnia 17 grudnia 2014 r., do godz. 12.00.