PoWtŚrCzPtSoNd
0102
03040506070809
1011121314 1516
17181920212223
24252627282930

Udostępnij:

Wybory samorządowe 16 listopada

Piątek, 14 listopada, 2014, #Aktualności

16 listopada powinniśmy zagłosować. Świadomie wybierzmy osoby, które będą decydowały o jakości naszego życia przez kolejne 4 lata. O tym, czy dziecko znajdzie miejsce w przedszkolu, czy szkoła nie zostanie zlikwidowana, czy mieszkańcy będą mieli wpływ na wydatki. Przede wszystkim zaś wybierzmy osoby, które będą słuchać mieszkańców - również po wyborach! – mówi Joanna Załuska dyrektor programu Masz Głos, Masz Wybór w Fundacji im. Stefana Batorego.

 

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 16 listopada 2014 roku. Lokale wyborcze otwarte będą od godz. 7.00 o godz. 21.00.

 

Dąbrowianie głosować będą w 5 okręgach wyborczych, w 67 obwodach. Wybierać będziemy radnych Rady Miejskiej, przedstawicieli do Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego i prezydenta miasta. Uprawnionych do głosowania jest 101 172 mieszkańców.

 

Jak głosujemy?
Każda osoba uprawniona do głosowania  przedstawiając dokument tożsamości otrzyma trzy karty do głosowania:

- Białą z nazwiskami kandydatów na radnych. W Dąbrowie Górniczej zarejestrowano 7 komitetów wyborczych, które zgłosiły razem 315 kandydatów na radnych. Spośród nich do RM wybierzemy 25 osób. Tak więc na jedno miejsce przypadać będzie 12,6 kandydatów. Siedem komitetów wyborczych to: KW Prawo i Sprawiedliwość,  KW Platforma Obywatelska RP, KKW SLD Lewica Razem, KW Stronnictwo Demokratyczne, KW Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, KWW Jerzego Borkowskiego, KWW DWS - Niezależni Tomasza Paska.

- Niebieską z nazwiskami kandydatów do Sejmiku Samorządowego Woj. Śląskiego. Razem z mieszkańcami Jaworzna, Sosnowca oraz  powiatów  będzińskiego i zawierciańskiego wybierać będziemy 7 radnych wojewódzkich spośród 171 osób. Tutaj wygrać będzie trudniej, bo na jedno miejsce startuje 24,4 kandydatów. 

- Różową z nazwiskami kandydatów na prezydenta miasta. W Dąbrowie o to stanowisko ubiega się 6 osób. Są to: Jerzy Borkowski (KWW Jerzego Borkowskiego), Tomasz Pasek (KWW DWS - Niezależni Tomasza Paska), Robert Płonka (KW Stronnictwo Demokratyczne), Zbigniew Podraza (KKW SLD Lewica Razem), Marek Węgrzynowicz (KW Platforma Obywatelska RP), Małgorzata Surówka-Zarychta (KW Prawo i Sprawiedliwość).

 

 W JAKI SPOSÓB ODDAĆ WAŻNY GŁOS W WYBORACH

I. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Wyborca niepełnosprawny, na pisemny wniosek wniesiony do urzędu najpóźniej do dnia  12 listopada 2014 roku może być dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W Dąbrowie Górniczej są to obwody: V Liceum Ogólnokształcące ul. Czapińskiego 8, Zespół Szkół Sportowych  ul. Chopina 34, Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej ul. 3 Maja 30, Gimnazjum nr 1ul. Królowej Jadwigi 11, Gimnazjum nr 4 ul. Wyspiańskiego 1, Przedszkole nr 12 ul. Krasickiego 1, Szkoła Podstawowa  nr 18 Aleja Józefa Piłsudskiego 73, Dom Kultury w  Ząbkowicach ul. Chemiczna 2.

 

II. Prawo do głosowania korespondencyjnego 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o zaliczeniu do I i II grupy inwalidów,  a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Zamiar  głosowania  korespondencyjnego  należy zgłosić  do dnia 27 października 2014 r. 

 

III. Prawo do głosowania przez pełnomocnika 

Wyborcy niepełnosprawni, o których mowa w części II informacji dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Taki wniosek należy  złożyć  najpóźniej  do 7 listopada 2014 roku. 

 

IV. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a 

Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę. 

 

V. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym 

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania. 

 

VI. Bezpłatny transport samochodowy dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z bezpłatnego transportu samochodowego w dniu wyborów. Stosowne zapotrzebowanie należy zgłaszać telefonicznie pod nr 32  295   67  16  lub 32  295   69   76.


Miejskie informacje wyborcze  są na bieżąco umieszczane na stronie www.dabrowa-gornicza.pl

Informacje znajdują się też na stronie PKW - Informacja telefoniczna dostępna jest pod nr  32 295 67 16, 295 69 55, fax 32 295 69 41, adres do korespondencji elektronicznej: obywatelski@dabrowa-gornicza.pl