PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27 28293031

Udostępnij:

"Umiem pływać" - otwarty konkurs Ministerstwa Sportu i Rekreacji

Poniedziałek, 27 października, 2014, #NGO, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie w 2015 roku prowadzenia i organizacji zajęć sportowych dla uczniów, realizowanych w ramach projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać", ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”.

 

Środki FZSdU przeznacza się w 2015 roku wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów organizowanych w ramach - zatwierdzonego do realizacji przez Ministra Sportu i Turystyki 23 października 2014 r. - projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.


Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych, których głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej oraz nabycie podstawowych umiejętności pływania.

 

Zajęcia sportowe dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, mogą być realizowane w terminie od 19 stycznia do 20 grudnia 2015 roku. Rekomenduje się organizowanie i prowadzenie zajęć na krytych pływalniach, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, w wymiarze nie mniej niż 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Przy większej liczbie uczestników, zajęcia mogą być realizowane w kilku grupach jednocześnie, bądź w różnych terminach oddzielnie dla każdej grupy. Dopuszcza się organizację zajęć w okresie wakacji letnich z wykorzystaniem basenów i akwenów odkrytych, z zachowaniem wyżej określonych zasad. Końcowym elementem zajęć, m.in. w celu dokonania oceny osiągniętych efektów, powinien być sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich, przeprowadzony na podstawie opracowanego przez specjalistów z zakresu metodyki nauczania pływania testu, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia konkursowego. Zaleca się również, aby uczestnicy zajęć, w trakcie realizacji nauki pływania, zostali zapoznani z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów.

 

Dofinansowanie ze środków FZSdU może być przyznane do wysokości:

  •  80% planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe,
  •  50% planowanych kosztów realizacji zajęć - w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
  •  

Wnioski należy składać do dnia 15 listopada 2014 r. osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej.