PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
06070809101112
13141516171819
20 212223242526
2728293031

Udostępnij:

Następne Walne za nami

Poniedziałek, 20 października, 2014, #Aktualności, #Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

W dniu 14 października 2014 r. w siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości odbyło się kolejne posiedzenie Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele DFOP: Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej, ZHP, Stowarzyszenie CIVITAS, CEE „Ziemia i MY”, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Bezradnych Życiowo „Linia”, Fundacja Godne Życie, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, TPDG, Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie, PTTK, Stowarzyszenie NEURON, Stowarzyszenie Razem do Celu, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie Kupców Targowych, Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata, Stowarzyszenie Dar Serca, STKZD, Stowarzyszenie „SOMA”, Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa, Stowarzyszenie Klub Abstynentów BLOK, Stowarzyszenie MOD oraz przedstawicielki Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej: Magdalena Mike, Aleksandra Nadolna i Anastazja Wypych.

 

Posiedzenie otworzył Bogdan Zandecki, przedstawił zebranym zarówno protokół z poprzedniego spotkania z dnia 27 sierpnia 2014r., jak i program posiedzenia DFOP. Następnie Anastazja Wypych przedstawiła członkom Forum informacje z przebiegu konsultacji oraz prac nad projektem „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”, jak również sam program. Członkowie DFOP po krótkiej dyskusji, wysłuchaniu relacji ze spotkań branżowych DFOP oraz stanowiska RPP Miasta Dąbrowa Górnicza pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt Programu współpracy na rok 2015 (Uchwała nr 5/2014 Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych z dnia 14.10.2014 r. w sprawie: zaopiniowania projektu „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”).

 

W następnym punkcie obrad Magdalena Mike zapoznała członków DFOP z projektem zarządzenia dot. zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2015 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy). Również ten projekt został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez DFOP (Uchwała nr 6/2014 Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych z dnia 14.10.2014 r. w sprawie: zaopiniowania projektu zarządzenia dot. zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2015 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -tryb konkursowy).

 

Kolejną kwestią omówioną podczas posiedzenia był Dąbrowski Budżet Partycypacyjny. Magdalena Mike przedstawiła zebranym zarówno stan prac nad projektami wybranymi do realizacji w roku 2014, jak i zapoznała  ich z procedurą DBP na rok 2015. Ważny punkt spotkania stanowiły też przedstawione przez Aleksandrę Nadolną informacje z Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz Festiwalu Ludzi Aktywnych.

 

Zgodnie z przyjętym programem zebrani zostali zapoznani także z propozycją dotyczącą podpisania międzysektorowego lokalnego porozumienia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i społeczeństwa obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej, jak i ofertą Inkubatora na jesień 2014. Omawiając oba punkty Magdalena Mike zauważyła, iż w dużej mierze od aktywności podmiotów społecznych w w/w kwestiach zależał będzie zarówno skład konsorcjum, jak i jego późniejsza aktywność.

 

W ostatnim punkcie spotkania nastąpiło omówienie prac ciał opiniodawczo – doradczych, komisji i zespołów powoływanych przez samorząd i inne instytucje, w których członkami są przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

Na tym obrady zakończono.