PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
06070809101112
13141516171819
20 212223242526
2728293031

Udostępnij:

Kolejne posiedzenie Rady Pożytku

Poniedziałek, 20 października, 2014, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 14 października 2014 r. w siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości odbyło się kolejne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza.

 

W posiedzeniu RDPPMDG udział wzięli członkowie Rady: Piotr Drygała – Kierownik Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Ewa Filus-Oberc – Stowarzyszenie SOMA/DFOP, Marzena Łykowska- SBP/DFOP, Agnieszka Zagrodnik - TPDG/DFOP, Bogdan Zandecki – NEURON/DFOP, Katarzyna Zagajska – radna Rady Miejskiej,  Magdalena Mike – Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości/Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Aleksandra Nadolna - Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości/Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Jadwiga Kowalik, przedstawiła zebranym program posiedzenia Rady Pożytku Publicznego. Następnie Magdalena Mike przedstawiła zebranym projekt „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”. Członkowie Rady po krótkiej dyskusji dotyczącej zaproponowanych przez Wydziały Merytoryczne Urzędu Miejskiego zadań publicznych, pozytywnie zaopiniowali przedstawiony wyżej projekt (Uchwała nr 4/RDPPMDG/2014  z dnia 14.10.2014 r. Rady Działalności Pożytku Publicznego Dąbrowa Górnicza w sprawie: zaopiniowania projektu „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”).

 

W następnym punkcie obrad Magdalena Mike zapoznała członków RPP z projektem zarządzenia dot. zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2015 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy). Również ten projekt został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez Radę (Uchwała nr 5/RDPPMDG/2014 z dnia 14.10.2014 r. Rady Działalności Pożytku Publicznego Dąbrowa Górnicza w sprawie: zaopiniowania projektu zarządzenia dot. zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2015 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -tryb konkursowy).

 

Kolejną kwestią omówioną podczas posiedzenia było ustalenie zasad wyboru kandydatów z wolnego wyboru do Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza. Aleksandra Nadolna poinformowała zebranych o ilości zgłoszonych kandydatur indywidualnych oraz instytucjonalnych. Członkowie Rady podjęli decyzję, iż zaopiniują kandydatury do Rady na kolejnym posiedzeniu, które odbędzie się w dniu 22 października 2014 r. o godzinie 16:00 w Inkubatorze.