PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
06 070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Udostępnij:

Dojrz@łość 
w sieci. Dobre Praktyki

Poniedziałek, 6 października, 2014, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Koalicja „Dojrz@łość w sieci” oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych ogłaszają III edycję Konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki”. Konkurs ma na celu popularyzację inicjatyw rozwijających umiejętności i zachęcających do korzystania z nowych technologii osoby powyżej 50. roku życia.

W tym roku poszukiwać będziemy szczególnie projektów o międzypokoleniowym charakterze. Honorowym Patronem konkursu, po raz kolejny, jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą od 1 do 31 października, a jego wyniki zostaną ogłoszone 12 grudnia br.

Celem konkursu jest stymulowanie działań edukacyjnych poprzez zebranie, przedstawienie i promocję wzorcowych inicjatyw w zakresie edukacji cyfrowej osób po 50-tym roku życia, które przyczyniają się do zmniejszenia poziomu wykluczenia cyfrowego seniorów poprzez efektywne wykorzystanie nowych technologii oraz pokazanie, jak nowe technologie mogą łączyć pokolenia. 

Praktyki zgłaszane do konkursu nie muszą się ograniczać do wykorzystania Internetu, mogą także dotyczyć wykorzystania szeroko pojętych nowych technologii, w tym np. możliwości aparatów fotograficznych czy telefonów komórkowych wykorzystywanych w połączeniu z komputerem. Do konkursu można zgłaszać działania z zakresu edukacji cyfrowej osób powyżej 50 roku życia, które mają zarówno charakter cykliczny, długofalowy, jak również jednorazowy. Poza prezentacją działania należy również pokazać jego wymiar indywidualny, czyli przykład konkretnej osoby, która skorzystała z uczestnictwa w danym przedsięwzięciu. Do zgłoszenia można dołączyć zdjęcia lub linki do stron www czy materiałów w serwisie YouTube. Tegoroczna edycja konkursu jest wyjątkowa także dlatego, że po raz pierwszy Koalicja zdecydowała o przyznaniu nagród między innymi w postaci tabletów
i aparatów cyfrowych 

Adresatami konkursu są organizacje, instytucje i firmy, które podejmują różnorodne działania na rzecz edukacji cyfrowej dojrzałych Polaków. Poprzez konkurs Koalicja „Dojrz@łość w sieci” oraz Porozumienie chcą popularyzować inicjatywy zmierzające do zmniejszenia poziomu wykluczenia cyfrowego, zwłaszcza w grupie szczególnie na to narażonej, jaką są seniorzy. Konkurs ma się przyczynić do kontynuacji realizowanych inicjatyw, a także do inspirowania innych podmiotów w korzystaniu z najlepszych, skutecznych rozwiązań.  

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie firma doradcza Deloitte -  partner Koalicji „Dojrz@łość w sieci”. 

Najciekawsze przykłady dobrych praktyk zgłoszonych do konkursu będą promowane przez Koalicję i Szerokie Porozumienie oraz zostaną opisane w publikacji zamieszczonej m.in. na stronach internetowych Koalicji i Porozumienia. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na : www.dojrzaloscwsieci.pl