PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425 262728
2930

Udostępnij:

Walne Zgromadzenie DFOP

Czwartek, 25 września, 2014, #NGO, #Aktualności, #Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych na dzień 14 października 2014 r. zwołało Walne Zgromadzenie Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Posiedzenie zostanie poświęcone głównie projektowi Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
 

 

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału przedstawicieli organizacji członkowskich do dnia 10.10.2014 r.  pod nr tel. 668573952 lub elektronicznie na adres inkubator.dg@gmail.com

 

PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA
DĄBROWSKIEGO FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


data: 14.10.2014 r.
miejsce:
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej
41-300 Dąbrowa Górnicza, Al. T. Kościuszki, (budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej - sala na 1 piętrze)


I  termin - godzina: 16.00
II termin - godzina: 16.15

 

 1. Otwarcie obrad - stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 27.08.2014 r.
 3. Informacja z przebiegu konsultacji oraz prac na projektem „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
  Anastazja Wypych - Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.
 4. Informacja ze spotkań branżowych Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych
  Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych
 5. Przedstawienie projektu „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
  Anastazja Wypych - Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.

  Program do pobrania:

  w wersji doc

  w wersji pdf

 6. Stanowisko Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza w sprawie: zaopiniowania projektu „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
  Przewodniczący RDPPMDG
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
 8. Przedstawienie projektu zarządzenia dot. zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2015 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy)
  Anastazja Wypych - Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia dot. zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2015 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy)
 10. Stanowisko Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza w sprawie: zaopiniowania projektu zarządzenia dot. zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2015 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy)
  Przewodniczący RDPPMDG
 11. Omówienie procesu budżetu partycypacyjnego w mieście
  Piotr Drygała - Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.
 12. Informacja z Festiwalu Ludzi Aktywnych 2014 oraz Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych
  Aleksandra Nadolna – Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej UM/ Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości,
 13. Podpisanie międzysektorowego lokalnego porozumienia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i społeczeństwa obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej
  Magdalena MIke – Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej UM/ Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości,
 14. Omówienie oferty Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości: szkoleń, doradztwa itp., w odniesieniu do dotacji na rok 2015.
  Magdalena Mike - Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej UM/ Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości.
 15. Omówienie prac ciał opiniodawczo – doradczych, komisji i zespołów powoływanych przez samorząd i inne instytucje,  w których członkami są przedstawiciele organizacji pozarządowych.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.