PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
08091011121314
151617 18192021
22232425262728
2930

Udostępnij:

Program Przemiany w Regionie

Środa, 17 września, 2014, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Program „Przemiany w Regionie” - RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). Celem Programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Program obejmuje następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan. Dofinansowanie ze środków Programu mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo-kościół i może ono dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z w/w krajów.

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych Programem. Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych Programem i poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji dotyczyć następujących sfer: problemy społeczne, socjalne;  edukacja i wychowanie; rozwój przedsiębiorczości; dziedzictwo kulturowe; rozwój i wsparcie trzeciego sektora; rozwój i wsparcie samorządu lokalnego; rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

Edycja jesienna konkursu

Termin składania wniosków upływa 15 października 2014 r. (dla projektów planowanych do realizacji w okresie od 1 stycznia 2015 r. do  30 września 2015 r.). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 listopada 2014 r.

Wysokość dofinansowania jednego projektu maksymalnie do 40.000 zł.

Minimalny wkład własny: 20% całej wartości projektu (w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub osobowego).

Szczegóły dotyczące warunków ubiegania się o dotacje znajdują się w Regulaminie konkursu oraz w Załączniku nr 1 do Regulaminu (wytyczne dot. kosztów kwalifikowanych). Wnioski należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Ewa Sobiesak, Koordynatorka Programu:

  • pod adresem e-mailowym: rita@edudemo.org.pl
  • pod numerem telefonu 601 458 411 w dni robocze w godz. 10:00-17:00.

Przed zadawaniem bezpośrednich pytań zachęcamy najpierw do starannego zapoznania się z warunkami przyznawania dotacji, generatorem wniosków oraz listą dotychczas zrealizowanych projektów dostępną na stronie Programu. Uwaga! Regulamin zawiera pewne zmiany w porównaniu z regulaminami z poprzednich lat stąd zachęcamy do uważnej lektury również osoby doświadczone w składaniu wniosków do Programu.

Przypominamy, że żadne zewnętrzne podmioty nie są upoważnione przez administratora konkursu do pośredniczenia w przygotowywaniu wniosku grantowego !!!
Organizacje, które przygotowują wnioski grantowe zachęcamy do kontaktu z koordynatorką konkursu, która odpowie na Państwa pytania.