PoWtŚrCzPtSoNd
01 020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Udostępnij:

VII Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Poniedziałek, 1 września, 2014, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 27 sierpnia 2014 r. w siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości odbyło się kolejne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza.

W posiedzeniu RDPPMDG udział wzięli członkowie Rady: Piotr Drygała – Kierownik Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Marzena Łykowska- SBP/DFOP, Agnieszka Zagrodnik - TPDG/DFOP, Bogdan Zandecki - NEURON/DFOP, Joanna Mizera – Naczelnik Wydziału Zdrowia Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, Katarzyna Zagajska – radna Rady Miejskiej  Anastazja Wypych – Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Magdalena Mike – Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości/BOP.

Posiedzenie otworzyła Pani Przewodnicząca Jadwiga Kowalik, przedstawiła zebranym rekomendacje grupy branżowej w obszarze: opieki społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, której spotkanie odbyło się w dniu 21.08.2014 r. w ramach konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015. Rada zdecydowała, że rekomendacje grupy (załącznik do niniejszego protokołu) zostaną przekazane pani Prezydent, do Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej.

W kolejnym punkcie obrad Pani Joanna Mizera przybliżyła zebranym dane Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dot. wsparcia dla długotrwale bezrobotnych w odniesieniu do centrum Integracji Społecznej. Wynikiem czego członkowie rady zobligowali Wydział Zdrowia Polityki Społecznej i Aktywizacji Społecznej oraz Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości do organizacji spotkania przedstawicieli Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego i stronę urzędowa celem wypracowania zasad współpracy w następnym i na kolejne lata.

Następnie Pan Piotr Drygała opowiedział o II edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego oraz przedstawił projekty uchwał do zaopiniowania przez Radę, tj.: w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Dąbrowa Górnicza sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Rada Pożytku jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie.

Anastazja Wypych przedstawiła przebieg prac nad programem współpracy na rok 2015.

W ostatnim punkcie obrad poruszono kwestię projektu uchwały dot. zmian w statucie Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Jednogłośnie zaopiniowano pozytywnie z zaznaczeniem, że w związku ze zwiększeniem miejsc w żłobku zwiększenie etatów w placówce.