PoWtŚrCzPtSoNd
010203
040506 07080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Udostępnij:

Rusza konkurs FIO -Śląskie Lokalnie

Środa, 6 sierpnia, 2014, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Rozpoczął się konkurs grantowy w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich dla województwa śląskiego. Wnioski przyjmowane będą do 25 sierpnia 2014 r. do godziny 20.00.

Program  „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich –Śląskie Lokalnie” to Program grantowy realizowany przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny RAMŻA na podstawie umowy o dofinansowanie o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zawartej pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a ww. podmiotami

O dotacje mogą ubiegać się:

1. Młody podmiot, czyli młoda organizacja pozarządowa zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy. Podmiot musi spełniać łącznie następujące warunki:

1) jest zarejestrowany na terenie województwa śląskiego,

2) został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego  lub innego właściwego rejestru/ewidencji nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację,

3) kwota przychodów podmiotu za okres ostatnich 12 zamkniętych miesięcy lub za okres krótszy, jeśli okres istnienia podmiotu jest krótszy, nie może przekraczać 25 tys. zł

2. Grupa nieformalna, w tym o charakterze samopomocowym – nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie województwa śląskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie dotacji tylko na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego.

Grupa nieformalna może ubiegać się o dotację na dwa różne sposoby:

a) samodzielnie – co oznacza, że trzy osoby należące do grupy samodzielnie podpisują wniosek, umowę na realizację projektu oraz zabezpieczenie umowy w postaci weksla,

b) wspólnie z zarejestrowanym na terenie województwa śląskiego podmiotem, tj. organizacją pozarządową zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Dotacje można przeznaczyć na dofinansowanie dwóch rodzajów projektów:

  1. na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego wymienionych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. na rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania zarejestrowanego na terenie woj. śląskiego

poprzez:

  • zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, oprogramowania komputerowego, oprogramowania księgowego,
  • adaptację lokalu (który organizacja ma prawo wykorzystywać dla swojej działalności przez okres co najmniej 6 m-cy po zakończeniu projektu),
  • podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
  • częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną,
  • poszerzenie zakresu świadczonych usług,
  • pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną dotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy.

Więcej informacji i wszelkie dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: http://www.slaskielokalnie.pl/wiadomosci/zobacz/Rusza-konkurs-FIO-Slasklie-Lokalnie/

Informacji dotyczących konkursu udzielają również pracownicy Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości. Zachęcamy zatem do kontaktu w kwestiach związanych z konkursem FIO – Śląskie Lokalnie. Prosimy o wcześniejsze umawianie spotkania drogą mailową: inkubator.dg@gmail.com  lub telefonicznie 668 573 952.