PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
0708091011 1213
14151617181920
21222324252627
28293031

Udostępnij:

Prace nad zasadami przyznawania i rozliczania dotacji

Piątek, 11 lipca, 2014, #NGO

10 lipca 2014 r. odbyło się pierwsze z serii spotkań grupy roboczej do wypracowania zasad przyznawania i rozliczania dotacji w roku 2015. Pierwsze spotkanie skierowane było do członków komisji konkursowych ze strony pozarządowej rozpatrującej wnioski w roku bieżącym. Dyskusja miała być punktem wyjścia do kolejnych lipcowych spotkań już w szerszym gronie zainteresowanych współpracą organizacji pozarządowych.


Podczas spotkania pod dyskusję wzięto: zasady naboru przedstawicieli NGO z wolnego naboru do prac w komisjach oraz godziny pracy komisji konkursowych.  Przy naborze zastanawiano się nad kryteriami wyboru kandydatów do poszczególnych komisji. W związku z coraz większym zainteresowaniem organizacji pracą w komisjach – zaistniała potrzeba ustalenia zasad, obecnie obowiązujący formularz zgłoszeniowy nie pokazuje sposobu wyboru.


Pochylono się nad godzinami prac komisji. Zaproponowano, aby umożliwić pracę komisji konkursowych również w godzinach popołudniowych, tj. od godz. 8.00 do godz. 18.00 w dni powszechne.

Zobacz:

 

W kolejnym punkcie spotkania rozpoczęto dyskusję nad kartą oceny wniosków.


W części formalnej w związku z pojawiającymi się podczas prac komisji pytaniami, wątpliwościami poruszono kwestie:
Pkt I.2  przy sprawdzaniu  harmonogramu działań członkowie komisji na etapie oceny formalnej  nie zwracają uwagi na wskaźniki, poprawność wskaźników ma być oceniana w części merytorycznej.


W pkt. I.7 zastanawiano się nad możliwością uznania opłat pobieranych od adresatów zadania za wkład własny  i przepustkę do oceny merytorycznej w przypadku min. 5 % kosztów całości zadania. Ostatecznie ustalono, że zostaje pierwotny zapis, tj.: czy organizacja wykazuje minimum wkład własny: min. 5% kosztów całości zadania z uwzględnieniem kosztów finansowych i niefinansowych osobowych.


W pkt I.8  ustalono, że trzeba podkreślić przy zapisie:
1. Drobne błędy pisarskie i rachunkowe, które nie naruszają w sposób oczywisty czytelności oferty,  w tym budżetu […] – potrzebę -  już na etapie oceny formalnej - przeliczania pozycji budżetu i tabeli procentowej.
Propozycja zapisu:
I.8.1 drobne błędy pisarskie i rachunkowe (należy dokonać przeliczeń w kosztorysie i  tabeli procentowej), które nie naruszają w sposób oczywisty czytelności oferty,  w tym budżetu […].

W części merytorycznej pkt B.I. pod dyskusję poddano kwestię podziału tej części na 21 pytań z oceną 0-1 pkt.


W pkt 4.2 zastanawiano się na dopisaniem i braniem pod uwagę w ocenie - poprawności rozliczania dotacji przez NGO: Dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji podobnego rodzaju zadania przy współpracy z administracja publiczną, w przypadku uzyskania dotacji z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej- także poprawność rozliczania projektów.


Uczestnicy dyskutowali nad oceną tego punktu, był głos o odejmowaniu punktów za niepoprawne rozliczania się organizacji z przyznanych środków.


Pochylono się nad zagadnieniem nowych, niedoświadczonych, działającym do roku organizacji pozarządowych. Jak oceniać  ich wnioski, czy na starcie dając punkty czy zostając na pułapie zera punktów, za nierealizowanie w ogóle zadań podobnego typu (pkt4.1 i 4.2 karty oceny).


Podsumowując, na kolejnym spotkaniu trzeba podjąć ponowną dyskusję nad sposobem naboru do prac w komisjach oraz doprecyzować zapisy części merytorycznej karty oceny wniosku.


Kolejne spotkania grupy roboczej odbędą się:

  • 17 lipca 2014 r. od godz. 16.00
  • 24 lipca 2014 r. od godz. 16.00

Miejsce: Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Miejskiej Bibliotece Publicznej , al. Kościuszki 25.


Do prac w grupie roboczej zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych.