PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
0708 0910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Udostępnij:

Kolejne posiedzenie Rady Pożytku

Wtorek, 8 lipca, 2014, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 3 czerwca 2014 r. w siedzibie ISP odbyło się kolejne posiedzenie Rady Pożytku Publicznego. Przedmiotem spotkania było m.in. omówienie harmonogramu przygotowania projektu rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz Programu Wieloletniego.

 

Posiedzenie otworzyła Pani Przewodnicząca Jadwiga Kowalik, przybliżając zebranym informacje z majowego posiedzenia Rady w Centrum Integracji Społecznej. Członkowie Rady ustalili, że protokół z posiedzenia zostanie przekazany do wiadomości Panu Prezydentowi Miasta oraz, ze w czasie wakacji Pani Naczelnik Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej podejmie rozmowy z dyrekcją PUPU-u i MOPS-u w sprawie możliwości finansowania CIS-u w przyszłych latach.
 

W kolejnym punkcie obrad Pani Agnieszka Zagrodnik podsumowała zebranym przebieg Forum Przedstawicieli Rad Działalności Pożytku Publicznego w dniu 23.05.2014 r. w Tychach. W ramach projektu „Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego” mają zostać opracowane standardy powoływania rad, procedur funkcjonowania i komunikacji wewnętrznej oraz standard monitoringu i ewaluacji prac RDPP.  Pani Anastazja Wypych poinformowała zebranych, że do BOP wpłynęły 2 e-maile z zaproszeniami do prac w grupie roboczej oraz zaproszenie do udziału  w warsztatach pn.: „I Międzyregionalne Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego”. Członkowie Rady mają wytypować ze swojego grona przedstawicieli do udziału w w/w spotkaniach.
 

Następnie Pani Jadwiga Kowalik i Pani Magdalena Mike przedstawiły rekomendacje grupy ds. inicjatywy lokalnej w sprawie zmian w procedurze. Rada popiera propozycje grupy ds. inicjatywy lokalnej i zarekomendowała rozpoczęcie wdrażania zmian w procedurze. Postanowiono, ze rekomendacje Rady i grupy ds. inicjatywy lokalnej  zostaną przekazane Prezydentowi Miasta.
 

W kolejnym punkcie obrad pani Anastazja Wypych przedstawiła projekt harmonogramu przygotowania projektów:  Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 oraz Programu Wieloletniego. Członkowie rady przyjęli uchwałę Nr 2/RDPPMDG/2014 w sprawie: zarekomendowania projektu zarządzenia dot. przeprowadzenia konsultacji oraz przygotowania projektów Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 oraz Programu wieloletniego.
 

Pani Magdalena w ostatnim punkcie obrad poruszyła kwestie zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i funkcjonowania wmieście od przyszłego roku świetlic środowiskowych. Rada zaproponowała organizację przez BOP spotkania instytucji miejskich oraz pozarządowych  w celu wypracowania odpowiednich rozwiązań.
 

Na tym obrady zakończono.