PoWtŚrCzPtSoNd
01
02030405060708
09101112 131415
16171819202122
23242526272829
30

Udostępnij:

Kolejne Walne za nami

Czwartek, 12 czerwca, 2014, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

3 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie DFOP. Podczas posiedzenia najważniejszym punktem obrad były rekomendacje Forum dot. przyjęcia projektu przeprowadzenia konsultacji ws. rocznego i wieloletniego programu współpracy.

 

Zgodnie z Porządkiem obrad Pan Bogdan Zandecki – przewodniczący DFOP przedstawił protokół  z poprzedniego kwietniowego Walnego Zgromadzenia.  Pani Jadwiga Kowalik – Przewodnicząca Rady Pożytku  przedstawiła informacje  z przebiegu dwóch posiedzeń Rad w dniu 9 maja w Centrum Integracji Społecznej oraz w dniu 3 czerwca.

Pani Anastazja Wypych omówiła konsultacje oraz przygotowanie projektów: Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 oraz Programu wieloletniego. Zebrani jednogłośnie przyjęli Uchwałę nr 2/2014 w sprawie: zarekomendowania projektu zarządzenia dot. przeprowadzenia konsultacji oraz przygotowania projektów rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 oraz Programu wieloletniego.

W kolejnym punkcie Pan Tobiasz Nykamowicz z Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego omówił pokrótce założenia Polityki Rowerowej  w mieście oraz zasadność powołania zespołu konsultacyjnego ds. Polityki Rowerowej Miasta Dąbrowa Górnicza, w skład którego ma zasiąść 3 przedstawicieli Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Zadaniem Walnego Zgromadzenia było wytypowanie spośród zgłoszonych kandydatur, podczas spotkania  w dniu 29 maja 2014 r., tj.: Pana Marka Wójcika ze Stowarzyszenia Dąbrowa Rowerowa, Panią Monikę Kosmalę z Będzińskiego Klubu Rowerowego GHOSTBIKERS oraz Pana Mariusza Ziacha ze Stowarzyszenia Aktywna Dąbrowa. Wybór przedstawicieli DFOP poprzedziła dyskusja nt. liczby przedstawicieli z jednej organizacji. Przedstawiciel Stowarzyszenia Rowerowa Dąbrowa był zdania, że Stowarzyszenie, ze względu na zasługi, przedsięwzięcia jakie prowadzą na terenie i dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej powinno reprezentować sprawy strony pozarządowej w zespole w liczbie dwóch osób. Po dyskusji pomiędzy organizacjami – uczestnikami zebrania i głosowaniu ustalono, że zgodnie z dotychczas obowiązującym zwyczajem z jednej organizacji pozarządowej ma być wytypowany jeden przedstawiciel.  W konsekwencji dyskusji w/w przedstawiciele organizacji sportowych zostali wybrani przez Walne Zgromadzenie DFOP do zespołu. W efekcie podjęto Uchwałę Nr 3/14 Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych z dnia 03.06.2014 r. w sprawie: rekomendacji członków organizacji pozarządowych do Zespołu Konsultacyjnego ds. Polityki Rowerowej miasta Dąbrowa Górnicza.

W kolejnym punkcie zebrania Pan Marcin Dziubek zapowiedział zmiany, jakie czekają nas na portalu dąbrowskich organizacji pozarządowych www.ngo.dabrowa-gornicza.pl. Omówił także projekt Regulaminu Konsultacji Społecznych, który przygotowany został podczas spotkań z urzędnikami, mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi w ramach projektu „Obywatelska Dąbrowa” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W następnym punkcie obrad Pani Magdalena Mike przypomniała o organizacji wyjazdu i stoiska podczas Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie we wrześniu oraz organizacji naszego lokalnego Festiwalu Ludzi Aktywnych w Parku Hallera.

Pani Aleksandra Nadolna – omówiła kwestie Rady Seniorów i Rady Młodzieży.

Na tym obrady zakończono. 

 

Zobacz: