PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
07080910111213
14151617181920
212223 24252627
282930

Udostępnij:

Kolejne posiedzenie Rady

Środa, 23 kwietnia, 2014, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

14 kwietnia 2014 r. w siedzibie ISP odbyło się koleje posiedzenie Rady Pożytku . Przedmiotem spotkania były m.in. sprawozdanie z Programu współpracy za 2013 rok, podsumowanie dotacji 2014, omówienie organizacji Festiwalu Ludzi Aktywnych 2014 oraz informacja na temat zmian w procedurze inicjatywy lokalnej.

 

W pierwszej części spotkania Magdalena Mike, Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości, przestawiła informacje zawarte w sprawozdaniu z realizacji rocznego programu współpracy. Zwróciła uwagę, iż analizując podjęte na rzecz współpracy administracji publicznej z podmiotami społecznymi działania, można wskazać elementy zmierzające w kierunku poprawy, są nimi m.in. wzrost ilość udzielonych w trybie art.19a UDPPW zadań i przekazanych środków; zwiększenie częstotliwości spotkań Walnego Zgromadzenia Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego, zwiększenie ilość uczestników Festiwalu Ludzi Aktywnych, rozwija się i poszerza swoją działalność ośrodek wsparcia, jakim jest Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości.
 

Po wysłuchaniu sprawozdania Rada Pożytku Publicznego podjęła jednogłośnie uchwałę o przyjęciu  sprawozdanie z „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013” (Uchwała Nr 1/RDPPMDG/2014).
 

Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie podsumowania dotacji 2014. Z zebranych danych wynika, iż na dzień 13.04.2014 r. udzielono dotacji na łączną kwotę 3.649.000 zł w 12 obszarach wsparcia. Dofinansowanie otrzymało 127 z 182 złożonych dotacji.  
 

W dalszej części Piotr Drygała, kierownik Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, omówił kwestie związane z przypadającym na 6 września 2014 r. Festiwalem Ludzi Aktywnych. Coroczne święto podmiotów społecznych odbywało się będzie w dąbrowskim Parku Hallera. Pierwsze spotkania w sprawie organizacji Festiwalu zaplanowano na maj 2014r.
 

Ostatnim punktem obrad było omówienie przez kierownika BOP kwestii funkcjonowania w Dąbrowie Górniczej procedury inicjatywy lokalnej. Do tej pory w tym trybie został złożony jeden wniosek. W celu rozpowszechnienia tego mechanizmu współpracy mieszkańców z administracją publiczną oraz zwiększenia ilości działań na rzecz dobra wspólnego planuje się zmiany w procedurze, pierwsze robocze spotkanie w tej kwestii zaplanowano na 22 kwietnia 2014r.
 

W wolnych wnioskach poruszono m.in. kwestie wsparcia dla działających na terenie Dąbrowy Górniczej spółdzielni socjalnych oraz działalności Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej.
 

Zobacz Uchwałę Nr 1/RDPPMDG/2014 Rady Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 14.04.2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji: Programu współpracy gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013.