PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
07080910111213
14151617 181920
21222324252627
282930

Udostępnij:

Maj z Dąbrowskim Inkubatorem

Czwartek, 17 kwietnia, 2014

Inkubator zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, klubów sportowych, OSP i innych organizacji pozarządowych, a także działaczki i działaczy podmiotów ekonomii społecznej i mieszkańców miasta do korzystania z bezpłatnych usług.

W maju 2014 r. przygotowaliśmy dla Państwa ofertę, która pomoże Waszym podmiotom usprawnić funkcjonowanie, dowiedzieć się jak skutecznie pozyskiwać środki na realizację działalności statutowej i gospodarczej w PES, działać zgodnie z przepisami prawa oraz poznać tajniki księgowości i marketingu.

Jesteśmy przekonani, iż wybierając szkolenia w Inkubatorze zdobędziecie Państwo fachową wiedzę niezbędną w pracy każdego przedsiębiorcy społecznego; podniesiecie swoje umiejętności w zakresie tworzenia innowacyjnych organizacji i rozwiniecie postawę nakierowaną na doskonalenie się w obszarze przedsiębiorczości. Przedstawiamy harmonogram szkoleń:

 • 8 maja 2014 r. (czwartek, 9:00 -15:30) Jak zatrudnić osobę niepełnosprawną. Poradnik dla NGO?
  Na szkoleniu dowiedzą się państwo jak starać się o dofinansowanie do osób niepełnosprawnych oraz jakie korzyści dla organizacji niosą pracownicy niepełnosprawni. Podczas spotkania zostaną przedstawione nie tylko przepisy prawa obowiązujące w przypadku zatrudniania osób niepełnosprawnych, ale także pokazane praktyczne aspekty ubiegania się o zwrot kosztów czy dopłatę do zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
 • 13 maja 2014 r. (wtorek, 16:00 – 20:00) Obowiązki organizacji względem KRS
  Podczas spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia Jak zgłosić zmianę i na jakich formularzach – przykłady i najczęściej popełniane błędy. Kto podpisuje dokumenty? Jakie ponosimy  opłaty, kiedy możemy być zwolnieni z opłaty? Wypis i wyciąg z KRS - co to jest, jak się je uzyskuje.
 • 14 maja 2014 r. (środa, 14:00-18:00) Jak napisać dobry projekt?
  Podczas szkolenie zostaną przedstawione wszystkie informacje dotyczące tego, jak napisać dobry projekt, czyli taki, na podstawie którego możemy pozyskać dotację. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. informacje na temat tego: co to jest projekt, etapy realizacji projektu, uzasadnienie potrzeby i realizacji projektu,, adresatów wsparcia, cele i rezultaty projektu, sposób realizacji projektu i harmonogram, tworzenie budżetu i pojęcie kosztów kwalifikowanych.
 • 15 maja 2014 r. (czwartek, 16:00 – 20:00) Atrakcyjność a efektywność reklamy
  Reklama zawsze stawiana jest jako narzędzie do pozyskiwania klienta, w szczególności do sprzedaży swoich usług i towarów. Często spotykamy się z opiniami, że reklama jest ładna i estetyczna natomiast nie jest skuteczna. Gdzie leży granica miedzy tym co estetyczne a tym co efektywne i powodujące zainteresowanie? Gdzie leży tego typu błędy i w jaki sposób je eliminować?
 • 20 maja 2014 r. (wtorek, 10:00-16:30) Crowdfunding i impact investing. Sensowne finanse na sensowny projekt
  Crowdfunding i impact investing to bardzo szybko rozwijające się narzędzia finansowania projektów. Crowdfunding pozwala odwołać się do „tłumu” znajomych i nieznajomych, aby sfinansowali nasz projekt. W zamian oferujemy satysfakcję z realizacji projektu i/lub powiązane z nim produkty, usługi i doświadczenie.  Crowdfunding to finansowanie, ale też możliwość rozmowy o działaniach, których dotyczy, budowania społeczności i zaangażowania energii innych ludzi.
  Impact investing to finansowanie projektu przez kogoś, kto chce osiągnąć zarazem zysk finansowy i społeczny. W odróżnieniu od filantropii kładzie nacisk na tworzenie zrównoważonego modelu zarabiania pieniędzy, długoterminowego finansowania swojej działalności i realizowania celów społecznych. Tacy inwestorzy oferują kapitał, ale też swoje doświadczenie i kontakty.
  To zupełnie inne opcje finansowania niż te, do których są przyzwyczajone organizacje pozarządowe. Wymagają innego podejście, stwarzają nowe możliwości. Pozwalają uniezależnić się od klasycznego grantodawcy, skupić się na działaniu, a nie na papierologii, dają wolność realizacji wymarzonej misji bez konieczności naciągania jej pod kryteria oceny.
 • 21 maja 2014 r. (środa, 14:00-18:00)  Jak realizować i rozliczać projekty finansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
  Podczas szkolenia omówione zostaną omówione zasady realizacji i rozliczania projektów oraz najczęściej popełniane błędy, przedstawione zostaną także przykładowe dokumenty związane z realizacją zadania publicznego
 • 22 maja 2014 r. (czwartek, 16:00 – 20:00) Budowanie spójnej identyfikacji wizualnej PES
  Identyfikacja wizualna to żmudny i kosztowny proces. Istnieje jednak kilka prostych rozwiązań które mogą nam pomóc, przynajmniej! w początkowej fazie budowania wizerunku. Niesie to za sobą tylko same korzyści. Spójna identyfikacja to luksus na który stać wielu. Wystarczy jedynie podstawowa wiedza i przede wszystkim chęć budowania dobrych relacji.
 • 26 maja 2014 r. (poniedziałek, 16:00-20:00) Rozliczenie delegacji członków zarządu i pracowników/współpracowników organizacji
  Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące zagadnienia: podstawowe pojęcia związane z podróżami służbowymi, podstawy prawne rozliczania podróży służbowych, zryczałtowane stawki obowiązujące przy rozliczaniu podróży służbowych, zasady obliczania wysokości diet w delegacjach krajowych i zagranicznych, zwrot kosztów przejazdów i dojazdów, zwrot kosztów noclegów, podróż służbowa prywatnym samochodem pracownika –zasady rozliczania, zasady dokumentowania wydatków związanych z podróżą służbową, terminy i zasady rozliczania kosztów podróży służbowej, kursy walut stosowane do rozliczania zagranicznych podróży służbowych, rozliczanie podróży służbowych zleceniobiorców, podróż służbowa a przychody pracownika oraz podróż służbowa a koszty pracodawcy.
 • 28 maja 2014 r. (środa, 10:00 – 16:30) Zarządzanie strategiczne oraz operacyjne w podmiotach ekonomii społecznej
  Podczas szkolenia zostaną przedstawione m.in. uwarunkowania zarządzania podmiotami społecznymi, ogólne modele zarządzania strategicznego i operacyjnego, modele zarządzania w podmiotach ekonomii społecznej, struktura organizacyjna jako narzędzie zarządzania oraz omówione zostaną korzyści i koszty związane z wdrożeniem zarządzania strategicznego i operacyjnego w PES.
 • 5 czerwca 2014 r. (czwartek, 10:00-16:30) Ekonomizacja NGO. Sposób na uniezależnienie się od grantów
  Celem szkolenia jest rozwój kluczowych kompetencji przedsiębiorczych (wiedzy, umiejętności, postawy) u osób zainteresowanych pozyskiwaniem środków finansowych z działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty ekonomii społecznej. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną m.in. szablon modelu biznesowego, schematy ( w tym: model biznesowy drugiego ogona, model FREE, platformy wielostronne i modele sieci) oraz model biznesowy w praktyce (Segmenty klientów; Propozycja wartości; Kanały; Relacje z klientami; Strumienie przychodów; Kluczowe zasoby; Kluczowe działania; Kluczowi partnerzy; Struktura kosztów).

Zapisy na szkolenia przyjmowane są mailowo pod adresem inkubator.dg@gmail.com. W treści maila proszę podać datę i nazwę szkolenia, dane uczestnika i reprezentowanej przez niego organizacji oraz nr telefonu kontaktowego.

Uwaga, szkolenia w dniach 8, 20 i 28 maja oraz 5 czerwca są tzw. szkoleniami zewnętrznymi, na które bezwzględnie obowiązują wcześniejsze zapisy, a ilość miejsc jest ograniczona.
 
Przypominamy, wszelkie opisane wyżej działania są bezpłatne, jednak warunkiem udziału jest podpisanie deklaracji przystąpienie do projektu Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego.

Dodatkowo przypominamy, iż oferta Inkubatora obejmuje także: pomoc w opracowaniu wniosków projektowych (w tym: z budżetu gminy, POKL, fundacji kapitałowych i innych programów grantowych), konsultacje na temat nowych wytycznych, przepisów, prawa związanego z prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej, bieżące doradztwo z zakresu zakładania podmiotów społecznej przedsiębiorczości (w tym stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych), doradztwo specjalistyczne z zakresu księgowości, prawa, marketingu, szkolenia, wsparcie infrastrukturalne (zaplecze biurowe, sale szkoleniowe, dostęp do komputera, faksu oraz Internetu), aktywizację społeczności lokalnych.

Na bieżąco, w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez podmioty ekonomii społecznej, organizujemy szkolenia i warsztaty odpowiadające tematycznie potrzebom PES.

Dla podmiotów, które myślą o rozpoczęciu prowadzenia działalności odpłatnej bądź działalności gospodarczej, oferujemy nieodpłatne wsparcie coachingowo - szkoleniowe, w ramach którego prowadzone jest m.in. dokonanie analizy podmiotu, zwłaszcza pod kątem potencjału organizacji i szans na realizację planowanej działalności; opracowanie planu przygotowania podmiotu do rozpoczęcia i prowadzenia działalności odpłatnej/gospodarczej, przeprowadzenie cyklu spotkań coachingowych, doradczych i/lub szkoleniowych (min. 6), obejmujących m.in. następujące zagadnienia: prawne, organizacyjne, finansowe i księgowe aspekty związane z prowadzeniem działalności odpłatnej/gospodarczej, analiza rynku, marketing, tworzenie biznes planu, poszukiwanie źródeł dofinansowania działalności odpłatnej/gospodarczej; wsparcie coacha – indywidualnego opiekuna oraz udział w wizycie studyjnej obejmującej poznania praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów prowadzących działania biznesowe.

Informujemy także, że Inkubator przygotował dla Państwa nieodpłatne szkolenia z zakresu:

 • Źródła finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej
 • Przygotowanie i realizacja projektów
 • Prowadzenie, dokumentowanie i rozliczanie zbiórek publicznych
 • ABC społecznej przedsiębiorczości
 • ABC zakładania spółdzielni socjalnej
 • Współpraca i partnerstwo lokalne jako kluczowe elementy działania w sektorze ES
 • EFS dla NGO – szanse i możliwości

Szkolenia są realizowane na bieżąco, w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez podmioty ekonomii społecznej bądź osoby, które chciałyby rozpocząć swoja działalność w trzecim sektorze. Szczególnie zachęcamy do korzystania z wyżej wymienionej propozycji, przedstawicieli organizacji działających na rzecz mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Pozostałe podmioty zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnych szkoleń indywidualnych kierowanych do pracowników, wolontariuszy i innych osób współpracujących z Państwa organizacjami.

Szczegółowe informacje na temat oferty Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości znajdą Państwo tutaj, w siedzibie Inkubatora Dąbrowa Górnicza, Al. Tadeusza Kościuszki 25 (poniedziałek – piątek 8:00-20:00), pod adresem mailowym: inkubator.dg@gmail.com oraz pod numerami telefonów 668 573 952 lub 602 502 478.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.