PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
07080910111213
14 151617181920
21222324252627
282930

Udostępnij:

Dni otwarte w Dąbrowskim CIS

Poniedziałek, 14 kwietnia, 2014, #NGO

Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej Ząbkowicach po raz pierwszy otwiera swoje drzwi dla mieszkańców Dąbrowy i gości. 9 maja odbędą się dni otwarte, podczas których będzie można na własne oczy zobaczyć, jak działa CIS.

Podczas dni otwartych będzie można poznać efekty starań kadry i ogromnej pracy wykonanej przez uczestników, a także spróbować pysznych przekąsek przygotowanych przez tutejszą pracownię gastronomiczną. Będzie również możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego, psychologa i pracownika socjalnego. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy 9 maja w godzinach od 11.00 do 15.00.

Znajdujące się w Ząbkowicach przy ul. Wapiennej 17 Centrum Integracji Społecznej zostało założone przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne na potrzeby współfinansowanego z EFS projektu pod nazwą „Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej”. Jego celem jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia długotrwale bezrobotnym i bezdomnym mieszkańcom Dąbrowy Górniczej po  45. roku życia. Podczas siedmiomiesięcznego szkolenia zawodowego pod okiem  instruktora, uczestnicy nabywają umiejętności  teoretycznych i praktycznych z zakresu programu działających tu pracowni: gastronomicznej, zieleni miejskiej, ogólnobudowlanej i malarsko-wykończeniowej. Kiedy ruszał Dąbrowski CIS, w czerwcu ubiegłego roku, było widać ogrom prac jaki stoi przed jego uczestnikami. Zarówno pomieszczenia wewnątrz budynku, jak też jego elewacja i obejście wokół, były w złym stanie. Już dziś widać owoce pracy beneficjentów projektu. Budynek schroniska będący również siedzibą CIS-u, wymagał gruntownego remontu. Uczestnicy pracowni malarsko – wykończeniowej wyremontowali pomieszczenia biurowe, w których mieści się CIS, świetlicę, korytarze, kuchnię, pokoje a także 2 łazienki. Oprócz zajęć w pracowniach, uczestnicy biorą udział w warsztatach poszukiwania zatrudnienia z doradcą zawodowym oraz w warsztatach psychoedukacyjnych z psychologiem. Korzystają również z poradnictwa indywidualnego, mogą także liczyć na wsparcie pracownika socjalnego i prawnika. Odbudowanie wiary we własne siły, profesjonalnie przygotowane CV oraz możliwość skutecznego poszukiwania pracy i  kontaktu z potencjalnym pracodawcą  zaowocowały znalezieniem zatrudnienia przez 6 uczestników Centrum.

Czym jest Centrum Integracji Społecznej?

……to bardzo ważne narzędzie ekonomii społecznej. W ramach integracji społecznej w Centrum są prowadzone na szeroką skalę działania profilaktyczne dla wszystkich uczestników. W skład tych działań wchodzą m.in. warsztaty psychoedukacyjne dotyczące tematyki uzależnień, profilaktyki HIV/AIDS, czy terapia indywidualna. Bardzo często w CIS zdarzają się przypadki, że wśród uczestników problem z uzależnieniem jest wykrywany podczas procesu reintegracji społeczno-zawodowej. Centrum  jest miejscem, gdzie działania profilaktyczne i aktywizacyjne stosowane wobec wszystkich uczestników są na planie pierwszym. W CIS uczestnicy przebywają 8 godzin dziennie, to my mamy możliwość poznać uczestnika dokładniej, odkryć wszystkie słabe i mocne strony. Jeśli osoba da sobie pomóc, a przede wszystkim przyzna się do problemu, staramy się pomagać, wspierać i  kierować do odpowiednich instytucji. Ważną rolę odgrywa uczestnik, jego postępy, osiągnięcia, problemy, troski i radości. Wierzymy, że tylko wspólne działanie we wszystkich sferach życia osoby i kompleksowe wsparcie daje efekty. Można tutaj mówić o interdyscyplinarnej roli CiS-u i jego oddziaływaniu  na uczestnika. Dlatego też, tak ważna jest ścisła współpraca na linii CIS - MOPS - PUP. Pozwala ona na monitoring i kontrolę, ocenę zachowania czy też zaangażowania w poszukiwaniu zatrudnienia wśród podopiecznych pomocy społecznej. W tym miejscu pragnę podziękować naszym nieformalnym Partnerom Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej i Powiatowemu Urzędowi Pracy za dotychczasową współpracę, zrozumienie, wsparcie w działaniach i otwartość na nowe formy współpracy.

Oferta CIS a propozycje zmian w ustawie o pomocy społecznej…
Centrum to miejsce, gdzie następuje odbudowa równowagi w działaniach systemu pomocy społecznej z uznaniem, że dla wielu osób i rodzin wymiar zawodowy jest i będzie ważny, może nastąpić poprzez wprowadzenie istotnych zmian i nowych rozwiązań. Dzięki zmianom odbiorca pomocy społecznej stanie się podmiotem tego systemu, mającym większy niż dotychczas, wpływ na pokonanie swojej trudnej sytuacji życiowej, poprzez nie tylko współpracę z pracownikiem socjalnym, ale także poprzez świadomy wybór oferowanych usług socjalnych. Zmiany w systemie pomocy społecznej mają przyczynić się do tego, aby przyznawane świadczenia, oferowane usługi socjalne w tym praca socjalna odpowiadały rzeczywistym potrzebom i możliwościom osób i rodzin, a zastosowane mechanizmy bardziej mobilizująco i aktywizująco wpływały na ich postawy oraz poprawę gotowości aktywnego udziału w życiu publicznym, w tym współdziałania w lokalnym środowisku społecznym. Wciąż bardzo trudnym okazuje się, nie samo znalezienie propozycji zatrudnienia dla uczestnika ale jego mobilizacja do tego aby podjął pracę, czy spróbował pójść na konkretną rozmowę kwalifikacyjną. W tej sferze jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Wieloletnie korzystanie ze wsparcia systemu opieki społecznej powoduje, że uczestnicy nie wyobrażają sobie dalszego funkcjonowania. Centrum to miejsce gdzie to podejście staramy się zmieniać. 

Chcąc Państwu zaprezentować, czy zareklamować ofertę Centrum Integracji Społecznej, należy podkreślić, że jest on ważnym ogniwem w grupie podmiotów ekonomii społecznej, znacznie wpływając na poszerzenie oferty usług dla wykluczonych społecznie. Centra w całej Polsce wypracowały sobie trwałe miejsce pomiędzy instytucjami pomocy społecznej a służbami zatrudnienia i pomocy społecznej. Mamy nadzieję, że również w Dąbrowie Górniczej jest miejsce dla Dąbrowskiego Centrum Integracji Społecznej. Obecnie w woj śląskim jest 10 centrów, w tym 3 prowadzone przez CHSD. Już  dzisiaj zapraszamy wszystkich do odwiedzin naszej placówki w Ząbkowicach przy ul Wapiennej 17.   

Telefon  32 264 53 14                   
e-mail: cis.zabkowice@chsd.pl
www.cisdg.pl

Projekt „Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej”  współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego kapitał Ludzki.