PoWtŚrCzPtSoNd
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627 282930
31

Udostępnij:

Rada Młodzieży - warsztat podsumowujący

Czwartek, 27 marca, 2014

24 marca br. w Inkubatorze odbyło się trzecie, podsumowujące spotkanie warsztatowe dot. powołania Rady Młodzieży. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szkolnych klubów wolontariusza, świetlic środowiskowych oraz samorządów uczniowskich i studenckich.

Podczas spotkania zebrani dyskutowali nad projektem statutu Rady oraz kształtem formularza zgłoszeniowego kandydata na członka Rady.  


W Statucie ujęto m.in. główne dziedziny działalności Rady Młodzieży którymi będą:

 1. rozwój demokratycznych form działalności wśród młodzieży;
 2. wspieranie aktywności młodzieży na forum miasta;
 3. promocja młodych talentów i stwarzanie możliwości rozwoju w różnych dziedzinach;
 4. rozwój form wypoczynku, dostęp do kultury i edukacji.
   

Wyznaczono główne zadania dla rady:

 1. Reprezentowanie interesów młodzieży na forum miasta
 2. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi działającymi na terenie miasta
 3. Podejmowanie i promowanie inicjatyw na rzecz młodzieży (stworzenie bazy i terminarza inicjatyw)
 4. Opiniowanie i doradztwo przy tworzeniu dokumentów strategicznych dot. młodzieży
 5. Monitoring potrzeb oraz działania na rzecz środowiska młodzieżowego.
   

    Obecni na spotkaniu określili również zakres kompetencji poszczególnych członków trzyosobowego Zarządu Rady, którzy będą wybierani na pierwszym posiedzeniu powołanej Rady. Ustalono, również, że posiedzenia rady mogą odbywać się przy obecności co najmniej połowy członków, a decyzje będą podejmowaną zwykła większością głosów (z zaznaczeniem decydującego głosu Przewodniczącego w przypadku równej ilości głosów).
 

Posiedzenia Rady Młodzieży odbywać się będą nie rzadziej niż raz na kwartał w siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd. Obsługę administracyjną, w tym przechowywanie dokumentacji prowadzi Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej – Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości. Opiekuna Rady z ramienia Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej wyznacza Prezydent Miasta.
 

Omówiono również kartę zgłoszeniową kandydata która poza danymi osobowymi zawierać będzie 3 działy opisowe a mianowicie:

 • Krótka charakterystyka kandydata / zainteresowania
 • Dotychczasowe doświadczenie w działalności społecznej/ osobiste osiągnięcia
 • Wizja Rady Młodzieży oraz rola kandydata w jej funkcjonowaniu.

Przygotowany projekt Statutu Rady Młodzieży Miasta Dąbrowa Górnicza trafi teraz do zaopiniowania przez Radców Prawnych Urzędu Miejskiego, a następnie zostanie opublikowany w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych.

 

Zobacz: