PoWtŚrCzPtSoNd
0102
03 040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Udostępnij:

Wiosenna oferta ISP

Poniedziałek, 3 marca, 2014

Inkubator zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, klubów sportowych, OSP i innych organizacji pozarządowych, a także działaczki i działaczy podmiotów ekonomii społecznej i mieszkańców miasta do korzystania z bezpłatnych usług.

W marcu 2014 r. przygotowaliśmy dla Państwa ofertę, która pomoże Waszym podmiotom usprawnić funkcjonowanie, działać zgodnie z przepisami prawa oraz poznać meandry księgowości i marketingu.

 • 10 marca 2014 r. (poniedziałek, 16:00-20:00) – Mini-akademia księgowości w podmiotach społecznych. Spotkanie 1 Dokumenty księgowe w PES. Podczas spotkania prowadzonego przez p. Agatę Błaszczyk – doradcę ds. księgowości w ISP Dąbrowa Górnicza – poruszone zostaną następujące zagadnienia: Dokumenty księgowe będące podstawą dokonywania zapisów księgowych. Dokumenty dotyczące kosztów. Ewidencjonowanie sprzedaży. Faktury, rachunki, kasy fiskalne.
 • 12 marca 2014 r. (środa, 16:00-20:00) – Mini-akademia księgowości w podmiotach społecznych. Spotkanie 2 Polityka rachunkowości i plan kont w PES. Podczas spotkania prowadzonego przez p. Agatę Błaszczyk – doradcę ds. księgowości w ISP Dąbrowa Górnicza – poruszone zostaną następujące zagadnienia: Polityka rachunkowości – typowe postanowienia. Konstruowanie planu kont w PES. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie a plan kont w PES
 • 18 marca 2014 r. (wtorek, 16:00-20:00) – Jak przygotować ofertę sponsorską? - Podczas spotkania prowadzonego przez p. Krzysztofa Korzenieckiego – doradcę ds. marketingu w ISP Dąbrowa Górnicza – poruszone zostaną następujące zagadnienia:. układ, treść i kierunek działania. Nowe i oryginalne formy dotarcia do kontrahenta .
 • 21 marca 2014 r. (piątek, 16:00-20:00) – Mini-akademia księgowości w podmiotach społecznych. Spotkanie 3 Ujęcie w księgach poszczególnych operacji gospodarczych. Podczas spotkania prowadzonego przez p. Agatę Błaszczyk – doradcę ds. księgowości w ISP Dąbrowa Górnicza – poruszone zostaną następujące zagadnienia: Typowe operacje związane z uzyskiwanymi przychodami ze szczególnym uwzględnieniem dotacji i sprzedaży towarów i usług. Koszty uzyskania przychodów ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzeń i kosztów produkcji towarów lub usług.
 • 25 marca 2014 r. (wtorek, 16:00-20:00) – Jak dobrze zaprezentować działalność NGO? Charakterystyka narzędzi prezentacyjnych  - p. Krzysztof Korzeniecki – doradca ds. marketingu w ISP Dąbrowa Górnicza – podczas planowania wystąpień publicznych, prezentacji multimedialnych itp., nie liczy się tylko sama prezentacja ale i jej główny prelegent. Aby słuchaczowi stworzyć odpowiednie warunki odbioru, należy spełnić określone normy i kryteria, aby prezentacja została zapamiętana tylko z powodu profesjonalnego podejścia i wartości merytorycznej. Spotkania są w dużej mierze przeznaczone dla osób mających styczność z wystąpieniami publicznymi, osobami które są zainteresowane taką działalnością lub osobami, mającymi bezpośrednią styczność z klientem strategicznym. Podczas spotkania zostaną przeprowadzone warsztaty ze stosowania technik prezentacyjnych oraz narzędzi prezentacji:MS PowerPoint, LO Impress oraz Prezi (w ostatnim czasie bardzo popularnej prezentacji typu fade-in). Uczestnicy warsztatów poznają proste i tanie! sposoby produkcji prezentacji, planowania wystąpienia oraz tworzenia mapy myśli jako formy konspektu.
 • 28 marca 2014 r. (piątek, 16:00-20:00) – Mini-akademia księgowości w podmiotach społecznych. Spotkanie 4 Podatki w PES. Podczas spotkania prowadzonego przez p. Agatę Błaszczyk – doradcę ds. księgowości w ISP Dąbrowa Górnicza – poruszone zostaną następujące zagadnienia: Wynik finansowy a podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych dla PES. Podatek od towarów i usług w PES. Zwolnienia z opodatkowania VAT. Ewidencjonowanie czynności opodatkowanych VAT.

Inkubator przygotował także specjalne spotkanie doradcze dla dąbrowskich spółdzielni socjalnych, które 11 marca 2014 r. (wtorek) w godzinach 15:00-18:00 zapraszamy na spotkanie pn. Biznesplan i co dalej, czyli jak stworzyć realną strategię rozwoju.

W marcu szczególnie zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w doradztwie indywidualnym dotyczącym opracowania planów działania i indywidualnych wzorów dokumentów dot. rozliczenia dotacji ze środków dotacyjnych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej bądź przygotowania projektów na rok 2014. Pracownicy Inkubatora pomogą Państwu przełożyć Państwa pomysł na wniosek dotacyjny bądź opracują zestaw niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu dokumentów.

Dodatkowo przypominamy, iż oferta Inkubatora obejmuje także: pomoc w opracowaniu wniosków projektowych (w tym: z budżetu gminy, POKL, fundacji kapitałowych i innych programów grantowych), konsultacje na temat nowych wytycznych, przepisów, prawa związanego z prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej, bieżące doradztwo z zakresu zakładania podmiotów społecznej przedsiębiorczości (w tym stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych), doradztwo specjalistyczne z zakresu księgowości, prawa, marketingu, szkolenia, wsparcie infrastrukturalne (zaplecze biurowe, sale szkoleniowe, dostęp do komputera, faksu oraz Internetu), aktywizację społeczności lokalnych.

Na bieżąco, w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez podmioty ekonomii społecznej, organizujemy szkolenia i warsztaty odpowiadające tematycznie potrzebom PES.

Dla podmiotów, które myślą o rozpoczęciu prowadzenia działalności odpłatnej bądź działalności gospodarczej, oferujemy nieodpłatne wsparcie coachingowo - szkoleniowe, w ramach którego prowadzone jest m.in. dokonanie analizy podmiotu, zwłaszcza pod kątem potencjału organizacji i szans na realizację planowanej działalności; opracowanie planu przygotowania podmiotu do rozpoczęcia i prowadzenia działalności odpłatnej/gospodarczej, przeprowadzenie cyklu spotkań coachingowych, doradczych i/lub szkoleniowych (min. 6), obejmujących m.in. następujące zagadnienia: prawne, organizacyjne, finansowe i księgowe aspekty związane z prowadzeniem działalności odpłatnej/gospodarczej, analiza rynku, marketing, tworzenie biznes planu, poszukiwanie źródeł dofinansowania działalności odpłatnej/gospodarczej; wsparcie coacha – indywidualnego opiekuna oraz udział w wizycie studyjnej obejmującej poznania praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów prowadzących działania biznesowe.

Informujemy także, że Inkubator przygotował dla Państwa nieodpłatne szkolenia z zakresu:

 • Źródła finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej
 • Przygotowanie i realizacja projektów
 • Prowadzenie, dokumentowanie i rozliczanie zbiórek publicznych
 • ABC społecznej przedsiębiorczości
 • ABC zakładania spółdzielni socjalnej
 • Współpraca i partnerstwo lokalne jako kluczowe elementy działania w sektorze ES
 • EFS dla NGO – szanse i możliwości

Szkolenia są realizowane na bieżąco, w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez podmioty ekonomii społecznej bądź osoby, które chciałyby rozpocząć swoja działalność w trzecim sektorze. Szczególnie zachęcamy do korzystania z wyżej wymienionej propozycji, przedstawicieli organizacji działających na rzecz mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Pozostałe podmioty zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnych szkoleń indywidualnych kierowanych do pracowników, wolontariuszy i innych osób współpracujących z Państwa organizacjami.

Szczegółowe informacje na temat oferty Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości znajdą Państwo tutaj, w siedzibie Inkubatora Dąbrowa Górnicza, Al. Tadeusza Kościuszki 25 (poniedziałek – piątek 8:00-20:00), pod adresem mailowym: inkubator.dg@gmail.com oraz pod numerami telefonów 668 573 952 lub 602 502 478.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.