PoWtŚrCzPtSoNd
0102
03040506070809
10111213 141516
17181920212223
2425262728

Udostępnij:

MPiPS ogłosił kolejne konkursy

Czwartek, 13 lutego, 2014, #Granty zewnętrzne

Pracownicy Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości przypominają, iż trwają dwa ogłoszone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej konkursy na realizację zadań publicznych.

Głównymi celami „Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020” są: poprawa jakości życia osób starszych i pełniejsze wykorzystanie ich potencjału w różnych rolach społecznych. Na jego finansowanie z budżetu państwa zostanie przeznaczone łącznie 280 mln zł.  Na Program w 2014 roku przeznaczono 40 mln zł. Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych, mogą w tym roku liczyć nawet na 200 tys. zł dotacji. Mogą one ubiegać się o dofinansowanie w ramach 4 priorytetów: aktywność społeczna, promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową, edukacja osób starszych i partycypacja społeczna oraz zewnętrzne usługi społeczne. Wnioski składać można do 19 lutego 2014r.

Szczegółowe informacje dot. konkursu ASOS znajdują się tutaj

Drugi konkurs, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, ma za zadanie wyłonić projekty służące realizacji celu głównego programu jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.  Finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego. Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów: małe inicjatywy; aktywne społeczeństwo; aktywni obywatele oraz silne organizacje pozarządowe. Wnioski można składać do 7 marca 2014 r.

Szczegółowe informacje dot. konkursu FIO znajdują się tutaj

Wszystkie osoby/organizacje zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy do Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących konkursu, jak również opracowania pomysłu na projekt i sprawdzenia poprawności wypełnienia formularza wnioskowego. Pomożemy wam dobrze przygotować ofertę konkursową.