PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728 293031

Udostępnij:

Zimowa oferta ISP

Wtorek, 28 stycznia, 2014

Inkubator zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, OSP i innych organizacji pozarządowych, a także działaczki i działaczy podmiotów ekonomii społecznej i mieszkańców miasta do korzystania z bezpłatnych usług.

W luty 2014 r. przygotowaliśmy dla Państwa ofertę, która pomoże Waszym podmiotom usprawnić funkcjonowanie i działać zgodnie z przepisami prawa.

 • 4 lutego 2014 r. (wtorek, 16:00-20:00) – Prawa autorskie a działalność podmiotów społecznych. Podczas spotkania prowadzonego przez p. Agatę Błaszczyk – doradcę ds. prawa w ISP Dąbrowa Górnicza – poruszone zostaną następujące zagadnienia: źródła prawa autorskiego, granice prawa autorskiego, najważniejsze definicje ustawowe, zakres korzystania z cudzych utworów w zgodzie z prawem, konsekwencje naruszenia praw autorskich, wykonywanie praw przysługujących podmiotowi praw autorskich, wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich oraz omówione zostaną przykładowe umowy o korzystanie z praw autorskich.
 • 12 lutego 2014 r. (środa, 16:00-20:00) – Ochrona danych osobowych w PES. Podczas spotkania prowadzonego przez p. Agatę Błaszczyk – doradcę ds. prawa w ISP Dąbrowa Górnicza – poruszone zostaną następujące zagadnienia: podstawy prawne ochrony danych osobowych; podstawowe pojęcia z zakresu danych osobowych (jakie dane podlegają ochronie, kiedy możemy przetwarzać dane osobowe, jakie środki ochrony danych osobowych należy stosować); zbiory danych osobowych (jakie zbiory danych osobowych powinny być zgłaszane, w jaki sposób zgłaszamy zbiory danych osobowych); polityka ochrony danych osobowych, jako podstawowy dokument związany z ochroną danych osobowych (podstawowe postanowienie polityki ochrony danych osobowych, postępowanie z danymi osobowymi); dane osobowe w systemie informatycznym.
 • 25 lutego 2014 r. (wtorek, 16:00-20:00) – Inwentaryzacja w podmiotach społecznych - Podczas spotkania prowadzonego przez p. Agatę Błaszczyk – doradcę ds. prawa w ISP Dąbrowa Górnicza – poruszone zostaną następujące zagadnienia:. Terminy przeprowadzenia inwentaryzacji, powiązanie wyników inwentaryzacji z zapisami w księgach; niedobory i nadwyżki w inwentaryzacji, dokumenty niezbędne przy inwentaryzacji, metody wyceny aktywów i pasywów .

Inkubator przygotował także specjalne spotkanie doradcze dla dąbrowskich spółdzielni socjalnych, które 18 lutego 2014 r. (wtorek) w godzinach 15:00-18:00 zapraszamy na spotkanie pn. Biznesplan i co dalej, czyli jak stworzyć realną strategię rozwoju.

Dodatkowo przedstawiciele Inkubatora prowadzili będą szkolenia zamknięte przygotowane zgodnie ze zgłoszeniami indywidualnymi podmiotów:

 • 5 lutego 2014 r. (środa, 17:00-20:00) – prowadząca: Magdalena Mike - Jak zdobyć środki na funkcjonowanie organizacji.
 • 5 lutego 2014 r. (środa, 17:00-20:00) – prowadząca: Aleksandra Nadolna – Jak założyć stowarzyszenie
 • 5 lutego 2014 r. (środa, 12:30-15:30) - prowadząca: Magdalena Mike – Jak założyć spółdzielnię socjalną.

W lutym szczególnie zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w doradztwie indywidualnym dotyczącym rozliczania projektów ze środków dotacyjnych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej bądź przygotowania projektów na rok 2014. Pracownicy Inkubatora pomogą Państwu przełożyć Państwa pomysł na wniosek dotacyjny bądź opracują zestaw niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu dokumentów.

Dodatkowo przypominamy, iż oferta Inkubatora obejmuje także: pomoc w opracowaniu wniosków projektowych (w tym: z budżetu gminy, POKL, fundacji kapitałowych i innych programów grantowych), konsultacje na temat nowych wytycznych, przepisów, prawa związanego z prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej, bieżące doradztwo z zakresu zakładania podmiotów społecznej przedsiębiorczości (w tym stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych), doradztwo specjalistyczne z zakresu księgowości, prawa, marketingu, szkolenia, wsparcie infrastrukturalne (zaplecze biurowe, sale szkoleniowe, dostęp do komputera, faksu oraz Internetu), aktywizację społeczności lokalnych.

Na bieżąco, w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez podmioty ekonomii społecznej, organizujemy szkolenia i warsztaty odpowiadające tematycznie potrzebom PES.

Dla podmiotów, które myślą o rozpoczęciu prowadzenia działalności odpłatnej bądź działalności gospodarczej, oferujemy nieodpłatne wsparcie coachingowo - szkoleniowe, w ramach którego prowadzone jest m.in. dokonanie analizy podmiotu, zwłaszcza pod kątem potencjału organizacji i szans na realizację planowanej działalności; opracowanie planu przygotowania podmiotu do rozpoczęcia i prowadzenia działalności odpłatnej/gospodarczej, przeprowadzenie cyklu spotkań coachingowych, doradczych i/lub szkoleniowych (min. 6), obejmujących m.in. następujące zagadnienia: prawne, organizacyjne, finansowe i księgowe aspekty związane z prowadzeniem działalności odpłatnej/gospodarczej, analiza rynku, marketing, tworzenie biznes planu, poszukiwanie źródeł dofinansowania działalności odpłatnej/gospodarczej; wsparcie coacha – indywidualnego opiekuna oraz udział w wizycie studyjnej obejmującej poznania praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów prowadzących działania biznesowe.

Informujemy także, że Inkubator przygotował dla Państwa nieodpłatne szkolenia z zakresu:

 • Źródła finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej
 • Przygotowanie i realizacja projektów
 • Prowadzenie, dokumentowanie i rozliczanie zbiórek publicznych
 • ABC społecznej przedsiębiorczości
 • ABC zakładania spółdzielni socjalnej
 • Współpraca i partnerstwo lokalne jako kluczowe elementy działania w sektorze ES
 • EFS dla NGO – szanse i możliwości

Szkolenia są realizowane na bieżąco, w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez podmioty ekonomii społecznej bądź osoby, które chciałyby rozpocząć swoja działalność w trzecim sektorze. Szczególnie zachęcamy do korzystania z wyżej wymienionej propozycji, przedstawicieli organizacji działających na rzecz mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Pozostałe podmioty zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnych szkoleń indywidualnych kierowanych do pracowników, wolontariuszy i innych osób współpracujących z Państwa organizacjami.

Szczegółowe informacje na temat oferty Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości znajdą Państwo tutaj, w siedzibie Inkubatora Dąbrowa Górnicza, Al. Tadeusza Kościuszki 25 (poniedziałek – piątek 8:00-20:00), pod adresem mailowym: inkubator.dg@gmail.com oraz pod numerami telefonów 668 573 952 lub 602 502 478.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.