PoWtŚrCzPtSoNd
0102 0304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Udostępnij:

Festiwal Ludzi Aktywnych 2008

Wtorek, 2 grudnia, 2008, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Festiwal Ludzi Aktywnych

Ponad 150 gości, ponad 30 stoisk stowarzyszeń i fundacji, debata o przyszłości współpracy administracji publicznej z trzecim sektorem oraz prezentacja dobrych praktyk czyli projektów realizowanych przez dąbrowskie NGO ze środków zewnętrznych. 29 listopada 2008 r., w Pałacu Kultury Zagłębia obył się Festiwal Dąbrowskich Organizacji Pozarządowych, który w pełni zaprezentował siłę trzeciego sektora w Dąbrowie Górniczej.

 

„Być człowiekiem to czuć kładąc swoją cegłę, że bierze się udział w budowaniu świata” pod takim hasłem o 9.30 rozpoczęto plenarne spotkanie przedstawicieli dąbrowskiej pozarządówki. Na festiwalu zagościli m.in. Zbigniew Podraza - prezydent miasta, Iwona Bednarska - sekretarz miasta, radni miejscy: Mariola Trzewiczek i Marek Cygroń , Agata Róg - dyrektor MOPS , przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej i oczywiście członkowie dąbrowskich NGO.

Oficjalnie Festiwal otworzył prezydent miasta , podkreślając rolę organizacji pozarządowych w realizacji strategii rozwoju miasta
–Integracja Wspólnot Lokalnych, to jeden z pięciu priorytetów Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2020. Obejmuje takie zadania jak: społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorczość społeczna. Uwzględnienie tego priorytetu wynika z przekonania, iż organizacje pozarządowe, ruchy społeczne, podmioty ekonomii społecznej ,są jednym z kluczowych partnerów dla władz miasta w osiągnięciu wizji rozwoju miasta. Jest również, wynikiem uczestnictwa przedstawicieli trzeciego sektora w pracach nad strategią – mówił Zbigniew Podraza.

W czasie pierwszej części imprezy podsumowano funkcjonowanie Partnerstwa: „Wspólnie dla Miasta” , a Damian Rutkowski z Wydziału Strategii, Promocji i Komunikacji Społecznej zaprezentował projekt: „Dębowy Świata”.
- Zmiana wizerunku Dąbrowy Górniczej to postawienie na inicjatywy obywatelskie. Chcemy, aby Dębowy Świat opierał się między innymi na współpracy ze stowarzyszeniami i fundacjami - wyjaśniał Damian Rutkowski.

Właśnie rozwijaniu takiej współpracy służy powstałe rok temu Partnerstwo „Wspólnie dla Miasta”. 
- Partnerstwo opiera się na przyjętym przez Rade Miejską w grudniu 2007: Programie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej w latach 2008-2013. To fundament pod całość działań jakie prowadzi Biuro Organizacji Pozarządowych” – tłumaczył Piotr Drygała, kierownik Biura Organizacji Pozarządowych. 
- Samo Biuro to efekt obowiązywania uchwały i realizacji strategii rozwoju miasta. Kolejne efekty, to działające Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych, Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza - oba te organy wspieramy i obsługujemy. Biuro prowadzi też Punkt Doradztwa Merytorycznego dla NGO, rusza właśnie Inkubator Trzeciego Sektora, dąbrowskie NGO pozyskały w tym roku ok. 1 mln zł na działania w mieście. Nie liczę środków Fundacji RAPZ, bo wtedy ta kwota przekracza 4 mln - dodał.

Wspomniany milion to prawdziwy przełom w dąbrowskich trzecim sektorze. Po pierwsze dlatego, że wcześniej NGO z Dąbrowy Górniczej nie próbowały swych sił na zewnątrz, po drugie dlatego, że środki FIO, PO KL, FOP zostały zdobyte przez młode organizację. Właśnie tymi sukcesami mogli się pochwalić: Alicja Kowalska - Stowarzyszenie CIVITAS, Łukasz Kolberg - Fundacja Godne Życie, Anna Smaczyńska - Stowarzyszenie „Dar Serca”, Lidia Zdanowska - Fundacja Na Rzecz Edukacji, Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Droga”, Przemysław Solich – Stowarzyszenie Zielone Zagłębie, Grażyna Morcinek-Kalita - Stowarzyszenie Ziemia i My.

Zdaniem uczestników najciekawszym punktem festiwalu była debata prowadzona przez Piotra Drygałe, w której wraz z Ireną Fugalewicz (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych), Zbigniewem Podrazą (prezydent Dąbrowy Górniczej), prof. Markiem Barańskim (Uniwersytet Śląski), Przemysławem Smyczkiem (Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego), Piotrem Masłowskim (Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika), Tadeuszem Durczokiem - (Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Chorzowa), Krzysztofem Hołyńskim (Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST z Katowic), próbowano odpowiedzieć na pytanie: „Współpraca między sektorami, kluczem do rozwoju wspólnoty lokalnej?”.

Owocna debata na ten temat zwieńczyła pierwszą cześć spotkania. 45 minutowa przerwa pozwoliła na poznanie działań prezentowanych przez organizację na 30 stoiskach. Można było również na wspólnym stoisku Biura Organizacji Pozarządowych oraz Inkubatora Trzeciego Sektora zaopatrzyć się w poradniki dotyczące prowadzenia organizacji oraz poznać ofertę tych instytucji. Wsparcie merytoryczne, doradztwo prawne i księgowe, sztuka pisania wniosków, szkolenia, spotkania sieciujące, warsztaty, portal internetowy dla pozarządówki – długo by wymieniać formy wsparcia na które mogą dziś liczyć NGO funkcjonujące na rzecz mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Podczas festiwalu można też było uczestniczyć w seminarium nt.: „Możliwości dla trzeciego sektora w świetle Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz seminarium nt.: „Dotacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w 2009 r.”

- Festiwal, to okazja do pokazania siły trzeciego sektora, wspólnie przecież musimy walczyć o jego wizerunek i przepisy prawa regulujące jego funkcjonowanie. Trzeci sektor ciągle jeszcze nie jest identyfikowalny, nie wszyscy rozumieją, iż społeczeństwo obywatelskie to podstawowy element demokracji. Ciągle jesteśmy identyfikowani tylko jako społecznicy. A organizacje pozarządowe, to przecież również instytucje wykonujące zadania publiczne, tylko powstałe w wyniku brania przez obywateli spraw w swoje ręce. Taki Festiwal to znakomita okazja do zmiany sposobu patrzenia na stowarzyszenia i fundacje – komentowała na gorąco Alicja Kowalska z Stowarzyszenia Civitas, Wiceprzewodnicząca Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych(DFOP).

Organizatorzy oraz uczestniczy ocenili imprezę bardzo pozytywnie i mają już pomysły na następną. Według przedstawicieli DFOP oraz pracowników Biura Organizacji Pozarządowych, udało się w praktyce sprawdzić potrzebę tego typu wydarzeń. Następny Festiwal już w przyszłym roku, na większą skalę i z większym zasięgiem.

Zobacz: Festiwal 2007
Organizatorzy: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych, Pałac Kultury Zagłębia