PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
08 091011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Udostępnij:

Powstało Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

Poniedziałek, 8 października, 2007, #NGO, #Aktualności, #Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

Debata o wkładzie organizacji pozarządowych w rozwój miasta. Przyjęcie najważniejszych dokumentów regulujących zasady współpracy trzeciego sektora z administracją. Kilkadziesiąt stoisk prezentujących działalność dąbrowskich stowarzyszeń i fundacji. To bilans Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się 6 października w Pałacu Kultury Zagłębia.

- Potrzeba aktywności drzemie w każdym. Trzeba ją tylko pobudzić. Dlatego bardzo się cieszę, że PKZ może gościć tyle aktywnych osób, które pożytkują swoją energię i pomysły aby działać rzecz innych - powiedział podczas powitania Grzegorz Perz, dyrektor PKZ. Później na temat strategii rozwoju miasta mówił Marcin Bazylak, naczelnik Wydziału, Strategii, Promocji, Kultury i Sportu. Szerzej odniósł się do priorytetu związanego z integracją wspólnot lokalnych i udziału mieszkańców a szczególnie działaczy trzeciego sektora w pracach nad tym dokumentem.Powiedział, że strategia jako scenariusz dla miasta musi być żywa. Musi odpowiadać potrzebom mieszkańców i zostać sprawnie zrealizowana. - Dąbrowa miała dobrą strategię do 2006r. Niestety została zrealizowana tylko w niewielkiej części. Stałą się „pułkownikiem”. Trafiła na półkę i nikt po nią nie sięgał. Nowa strategia zakończy erę pułkowników – zapewniał.
 
 
 
Później ks. Paweł Kempiński, koordynator ds. osób niepełnosprawnych przedstawił działalność dąbrowskich organizacji wspierających niepełnosprawnych. - Najważniejsza rzecz to wyciągnięcie potrzebujących z samotności. Trzeba dać im możliwość wyjścia na zewnątrz i stworzenia warunków do normalnego życia. Rolą organizacji pomagających niepełnosprawnym jest służenie godności człowieka – mówił. Zwrócił uwagę na to, że organizacje aktywizujące niepełnosprawnych rozwijają swoje inicjatywy i coraz lepiej ze sobą współpracują.
Po tym rozpoczęła się debata na temat roli organizacji pozarządowych w rozwoju miasta. Uczestniczący w niej prezydent Zbigniew Podraza podkreślił wkład mieszkańców wnoszony do prac nad strategią, a także udział trzeciego sektora w tych pracach.- Strategię musi napisać społeczeństwo. Mieszkańcy muszą powiedzieć czego oczekują. Organizacje mogą ich w tym wspierać i wzmacniać ich głos – mówił prezydent Podraza.

W debacie poruszono również kwestię niedostatecznej liczby specjalistów zajmujących się w samorządach współpracą z organizacjami.- Prowadzimy szkolenia dla samorządowców w zakresie współpracy z NGO. Podstawową sprawą jest przekonanie urzędników do tego, że NGO to naturalny partner dla samorządów. Gdy będzie lepsze zrozumienie tej sprawy o wiele owocniejszy będzie dialog między stronami. To z kolei przełoży się na efektywniejsze rozwiązanie wielu problemów –mówiła Anna Szelest ze stowarzyszenia MOST.

 
 
 
 
Irena Fugalewicz z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zaakcentowała udział OFOP w monitoringu stanowionego prawa. Mówiła, że organizacje oczekują od polityków lepszego uwzględniania swoich opinii podczas ustalania prawa.
Robert Kępa, pełnomocnik prezydenta Częstochowy d/s NGO przedstawił wspólne działania jakie z administracją podejmuje trzeci sektor w tym mieście. Andrzej Gillner z Gliwickego Centrum Organizacji Pozarządowych na przykładzie Gliwic scharakteryzował działania NGO na rzecz rozwoju miasta. Z kolei Aleksandra Gałeczka z organizacji KaFOS mówiła o formach wsparcia udzielanych organizacjom pozarządowym. Stwierdziła, że świadczona pomoc znacząco przyczynia się do ich rozwoju i poszerzania gamy podejmowanych przedsięwzięć. Obecna na DFOP posłanka Beata Libera – Małecka zapewniała o swoim zainteresowaniu i poparciu dla inicjatyw trzeciego sektora.
 

Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali, że kluczem do rozwiązania licznych problemów jakie dotykają mieszkańców jest partnerstwo NGO z samorządem.
Dyskutanci podkreślali, że bardzo istotna jest promocja działalności NGO wśród mieszkańców i intensywne informowanie o realizowanych przedsięwzięciach.
W drugiej części forum, delegaci z dąbrowskich stowarzyszeń przyjęli dokumenty wyznaczające reguły współpracy z samorządem oraz program rozwoju trzeciego sektora w naszym mieście. - Przyjęte regulaminy i programy określają dalsze formy wspólnych działań NGO razem z samorządem. Tym samym członkowie organizacji pozarządowych potwierdzili chęć prowadzenia kolejnych, partnerskich działań –powiedział Piotr Drygała z UM.

W hallu Pałacu Kultury Zagłębia stanęły stoiska organizacji pozarządowych. Na nich mieszkańcy mogli poznać specyfikę ich działalności i dowiedzieć się o zrealizowanych przez nie projektach. programem artystycznym wystąpiły młode wokalistki z Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej. - Jestem bardzo zadowolony z DFOP. Forum utwierdziło mnie w przekonaniu, że rola trzeciego sektora w życiu i rozwoju miasta jest bardzo duża. Po tym co tu zobaczyłem i usłyszałem jestem pełen optymizmu jeśli chodzi o współpracę NGO z samorządem lokalnym – mówił prezydent Podraza podsumowując DFOP. Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych było elementem programu „Wspólnie dla miasta”, który w partnerstwie z UM realizuje stowarzyszenie „Zielone Zagłębie”.Projekt współfinansuje Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Przyjęty przez Forum: Regulamin DFOP obowiązujący (doc)
Zobacz: Deklaracja przystąpienia do DFOP

Zaopiniowane przez Forum projekty:

Zobacz: Prezentacja Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej 2008 - 2013